> Canolfan Hamdden Aberdaugleddau

Canolfan Hamdden Aberdaugleddau

Canolfan Hamdden Aberdaugleddau
Priory Road
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 2EE

Rydym ar Heol y Priordy yng nghanol Aberdaugleddau, gyferbyn ag Ysgol Gynradd Gymunedol Aberdaugleddau.

Cafodd pwll nofio Meads ei adeiladu yn 1974 gyda'r ganolfan hamdden yn agor 10 mlynedd yn ddiweddarach yn 1984. Yr ychwanegiad diweddaraf i'r ganolfan oedd yr ystafell ffitrwydd a derbynfa newydd yn 2006.

What 3 words: dirfawr.anadlu.cipio

Edrychwch ar y ddolen i'n app ar waelod y dudalen hon, Mae'n ffordd gyflym a hawdd o archebu

 

Pobl ifanc a'r Gwyliau Ysgol

Dyma eich siop un stop ar gyfer popeth sydd gennym ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol.

Pobl ifanc a'r Gwyliau Ysgol: Cliciwch yma
ystafell ffitrwydd

Ystafell Ffitrwydd

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn gosod yr offer Ffitrwydd Bywyd diweddaraf. Mae offer gennym sy'n ymgorffori peiriannau Cardiofasgwlaidd, hyfforddiant ffitrwydd swyddogaethol ac Ymwrthedd.

Os nad ydych chi wedi defnyddio ein campfeydd o'r blaen, bydd angen cwblhau anwythiad campfa. I drefnu amser ac archebu, e-bostiwch:

milfordhavenleisurecentre@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01437 775959

Hoffech chi ddefnyddio ein campfa ond dim ond am gyfnod byr rydych chi yma? Dim problem, gallwch gofrestru ar gyfer ein Mynediad Campfa i Ymwelwyr, sy'n eich galluogi i ddefnyddio ein campfeydd am gyfnod o 14 diwrnod.

 

tegan gwynt dwr

Pwll Nofio

Mae ein pwll nofio yn bwll nofio 25m, 4 lôn, traddodiadol sy'n mynd o fetr o ddyfnder yn y pen bas i 2 fetr yn y pen dwfn. Rydym yn cynnig amrywiaeth o sesiynau o wersi nofio, sesiynau hwyl ar y tegan pwll ‘chwyddadwy', nofio lonydd a mwy. Rydym yn falch o fod yn gartref i Sgwad Nofio Aberdaugleddau.

dosbarth ymarfer grwp

Ymarfer Grwp

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer corff grŵp o pilates i feicio dan do gyda dosbarthiadau i gyd-fynd â phob lefel ffitrwydd. Rydym yn falch o gynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau Les Mills, sy'n arweinwyr byd-eang ym maes ymarfer corff a ffitrwydd grŵp. 

Bydd ein tîm cyfarwyddo yn eich helpu ac yn eich arwain ac yn eich ysgogi. Gallwch chi hyfforddi gyda ffrind neu ddod i gwrdd â phobl newydd.

hall

Neuadd Chwareon

Mae ein neuadd chwaraeon ar gael i’w harchebu i gynnal amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys:

  • Pêl-droed
  • Pêl-rwyd
  • Badminton
  • Tenis byr
  • Tenis bwrdd
  • Castell neidio a chwarae meddal Partïon plant

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol ar 01437 775959 neu e-bostiwch:milfordhavenleisurecentre@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

 

 


 

squash

Cyrtiau Sbwncen

Mae gennym 2 gwrt yn y canol, gyda sboncen yn un o'n gweithgareddau mwyaf poblogaidd. P'un a ydych am chwarae gêm ysgafnach o bêl raced gyda ffrind neu hyfforddi gyda'n hyfforddwr sboncen a chystadlu yn y gynghrair leol, gall gêm ar y cwrt fod yn ffordd wych o gadw'n heini a chael hwyl.

bowlio

Bowlio

Mae ein neuadd fowlio dan do yn un o ddim ond 2 yng Ngorllewin Cymru, gyda charped newydd wedi’i osod yn 2019. Gellir llogi ein lawnt 4 llawr dan do i chwarae bowls fel grŵp, unigolyn neu fel tîm. Rydym yn falch o groesawu nifer o fowlwyr gan gynnwys Pwyllgor Bowlio Dan Do Sir Benfro. I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol ar 01437 775959 neu e-bostiwch: milfordhavenleisurecentre@pembrokeshire.gov.uk

Lawrlwythwch y app

Cliciwch isod i lawrlwytho'r ap a chyrchu ein gwasanaethau Digidol gartref