> Canolfan Hamdden Crymych

Canolfan Hamdden Crymych

Canolfan Hamdden Crymych
Crymych
Sir Benfro
SA41 3QH

Mae’r ganolfan hamdden ar safle ysgol Ysgol Bro Preseli, ym mhentref Crymych yng nghanol Mynyddoedd y Preseli oddi ar yr A478.

Cafodd y ganolfan ei hagor yn 1997. 

What 3 Words: heddwch.didoli.datglymu

Pobl ifanc a'r Gwyliau Ysgol

Dyma eich siop un stop ar gyfer popeth sydd gennym ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol.

Pobl ifanc a'r Gwyliau Ysgol: Cliciwch yma

Oriau agor Gwyl Banc Mai

Oriau agor ar gyfer dydd Llun 27 Mai - 8.00am i 1.00pm ar gyfer yr Ystafell Ffitrwydd yn unig

Ystafell ffitrwydd

Ystafell Ffitrwydd

Mae ystod o beiriannau cardio, peiriannau ymwrthedd, pwysau rhydd ac ardal ymestyn yn yr ystafell ffitrwydd.

Mae ystafell bwysau pwrpasol gyda phwysau rhydd, peiriant Smith a bariau rhydd.

Os nad ydych chi wedi defnyddio ein campfa o'r blaen, bydd angen cwblhau anwythiad campfa. I drefnu amser ac archebu lle, ffoniwch 01437776690 neu e-bostiwch:

Crymychleisurecentre@pembrokeshire.gov.uk

Hoffech chi ddefnyddio ein campfa ond dim ond am gyfnod byr rydych chi yma? Dim problem, gallwch gofrestru ar gyfer ein Mynediad Campfa i Ymwelwyr, sy'n eich galluogi i ddefnyddio ein campfeydd am gyfnod o 14 diwrnod.

Pwll Nofio

Mae ein pwll nofio yn bwll 25m x 8.5m, 4 lôn lle rydym yn cynnig amrywiaeth o sesiynau nofio i wersi nofio i sesiynau ar y tegan mawr chwyddadwy.

group ex

Ymarfer Grŵp

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer corff grŵp o Pilates i Spin. Bydd ein hyfforddwyr yn eich arwain ac yn eich ysgogi drwy gydol y sesiwn. Maen nhw'n ffordd wych i chi hyfforddi gyda'ch ffrindiau neu gwrdd â phobl newydd.

sesiwn chwarae

Neuadd Chwaraeon

Mae ein neuaddau chwaraeon yn caniatáu i glybiau hyfforddi drwy fisoedd y gaeaf neu deuluoedd a ffrindiau archebu cwrt badminton neu denis bwrdd. Gallwch chi hyd yn oed archebu'r neuadd gyfan am gêm bêl-droed gyflym neu i chwarae pêl-fasged! Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â'r ganolfan yn uniongyrchol ar 01437 776690 neu e-bostiwch:

Crymychleisurecentre@pembrokeshire.gov.uk

I weld ein hamserlenni