P'un a ydych chi'n glwb chwaraeon, grŵp sydd eisiau cwrdd neu eisiau trefnu parti i rywun, mae llefydd a chyfleusterau ar gael i chi eu harchebu.

Mae ein neuaddau chwaraeon yn caniatáu i glybiau hyfforddi drwy fisoedd y gaeaf neu deuluoedd a ffrindiau logi cwrt badminton neu denis bwrdd. Rydym yn cynnal ein partïon plant yn y neuadd chwaraeon hefyd.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu, cysylltwch â'r ganolfan ar 01437 776676 neu e-bostiwch: [javascript protected email address]

Gallwch chi logi:

 • Neuaddau Chwaraeon
 • Cyrtiau Badminton
 • Cyrtiau pêl-fasged
 • Cae Rygbi
 • Caeau pêl-droed
 • Caeau Pob Tywydd
 • Trac rhedeg
 • Meysydd chwaraeon aml-ddefnydd
 • Tenis bwrdd
 • Partïon
 • Ystafelloedd

 

Partïon

 • A ydych chi eisiau cynnal parti yn un o'n safleoedd yn Hwlffordd?
 • A ydych chi wedi dewis eich parti?
 • Teganau arnofio a hwyl yn y pwll bach
 • Teganau arnofio amrywiol a hwyl
 • Tegan chwyddadwy yn y 2m
 • (Y ddau bwll) tegan pwll chwyddadwy 2m a bach
 • (Y ddau bwll) tegan pwll chwyddadwy ac amrywiol
 • (Y ddau bwll) tegan pwll chwyddadwy ac amrywiol
 • Pob pwll
 • Playzone
 • Sglefrio a sgwter
 • Pêl-droed
 • Dringo
 • Matiau dawns (ar gael yn y dyfodol)

 

Llenwch y ffurflen ymholi.