Gweithgareddau Tywydd Gwlyb @Hwlffordd

Gellir archebu trwy ein gwefan neu app. Fel arall, gallwch gysylltu â'ch canolfan agosaf. 

 

Clwb Babanod a Plant Bach (0 - 2 oed)

Sesiwn hamddenol lle gall babanod gicio, rholio a chwerthin gyda'i gilydd mewn man chwarae meddal. Cyfle perffaith i chi sgwrsio â’r rhieni eraill wrth i chi ymlacio a gadael i’ch babi wneud yr holl waith caled.

 

Hwyl ffitrwydd (5 - 11 oed) 

Hwyl ffitrwydd bythgofiadwy! Mae llawer o gemau tîm, heriau a ffitrwydd. Ei nod yw datblygu sgiliau y gellir eu defnyddio mewn ystod eang o chwaraeon ac mae'n helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a gwaith tîm.

 

Sêr Chwaraeon (5 - 7 oed ac 8 - 11 oed) 

Dyma rywbeth i blant sy'n mwynhau chwaraeon! Bob wythnos, byddwn yn rhoi cynnig ar chwaraeon gwahanol trwy ddysgu'r rheolau, gwneud ymarferion a chymryd rhan mewn gemau. Mae wedi'i gynllunio i helpu i gynyddu teimladau o lesiant corfforol a meddyliol a gwella lefelau ffitrwydd. 

 

Sgwad Sgwteri (3-4 oed, 5 - 7 oed ac 8 - 11 oed) 

Mae ein Sgwad Sgwteri yn chwarae gemau sgwteri mewn man diogel, gan roi’r hyder i blant roi cynnig ar driciau newydd - dewch â'ch sgwter, eich padiau amddiffyn a'ch helmed eich hun ac fe wnawn ni'r gweddill.

 

Gadewch i ni Wneud (3 - 4 oed) 

Bydd chwarae creadigol fel peintio, lliwio a thynnu lluniau yn tanio dychymyg eich plentyn.  Gadewch iddo gael hwyl yn archwilio gwahanol weadau a lliwiau. Bydd ein staff hyfforddedig yn cynllunio sesiynau i helpu i ddatblygu sgiliau echddygol manwl, sgiliau canolbwyntio a hunan-barch.

 

Criw Creadigol (5 - 7 oed ac 8 - 11 oed) 

Creu, adeiladu a chwarae. O adeiladu cuddfannau i goginio cacennau, mae’r Criw Creadigol yn tanio dychymyg plant gyda gweithgareddau a fydd i gyd yn gorffen mewn rhywbeth i fod yn falch ohono – a hyd yn oed os na fyddwch chi'n falch, byddwch chi wedi cael hwyl yn y broses.

 

Playzone

Playzone yn inflatable cynnwys gyda chwarae meddal a sleid. Mae'r sesiynau'n cael eu staffio ond heb eu strwythuro. Bydd yr aelod o staff wrth law i oruchwylio, cynnig help ac ymuno â'r hwyl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lawrlwythwch y app

Cliciwch isod i lawrlwytho'r ap a chyrchu ein gwasanaethau Digidol gartref