• Anogir cadw lle ymlaen llaw ar gyfer pob sesiwn 

• Gallwch gadw lle a thalu trwy ap/gwefan Hamdden Sir Benfro neu drwy ffonio’r ganolfan 

• Mae angen isafswm er mwyn gallu cynnal pob sesiwn 

• Gellir canslo sesiynau gyda llai na 24 awr o rybudd 

• Rhaid i bob plentyn dan wyth oed gael ei oruchwylio gan unigolyn cyfrifol, sydd o leiaf 16 oed, ar bob adeg 

• Ar gyfer nofio cyhoeddus a nofio i deuluoedd, cyfeiriwch at ein polisi mynediad isod 

• Gellir wrthod mynediad i blant sydd wedi’i cofrestru o dan y categori oed anghywir