Opsiynau aelodaeth

Aelodaeth Actif

Oedolyn

Actif Unigolyn

20 i 59 oed
£32.00
Debyd Uniongyrchol Misol
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol

Consesiwn

Actif Unigolyn

Ar gyfer 60+, a phobl ag anabledd
£27.00
Debyd Uniongyrchol Misol
Gall cyfnod lleiaf fod yn berthnasol

Myfyriwr

Actif

Myfyrwyr mewn addysg llawn amser (20 oed +)
£26.00
Opsiynau Talu ar gael
Gall cyfnod lleiaf fod yn berthnasol

Arddegau

Actif Unigolyn

13-19 oed
£23.50
Debyd Uniongyrchol Misol
Dim isafswm tymor

Iau (Dyfrol)

Actif

2-12 oed
£23.00
Debyd Uniongyrchol Misol
Dim isafswm tymor

Aelwydydd

Actif

Uchafswm o 2 oedolyn a 3 phlentyn
£68.00
Debyd Uniongyrchol misol
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol

Opsiynau eraill

Un Mis

Actif Unigolyn

i bobl dros 20+ oed
£45.00
Defnyddiwch ein cyfleusterau am fis
Dim isafswm tymor

Unigolyn

Tocyn wythnosol

£20.00
Defnyddich ein cyfleusterau am 7 diwrnod

Un Mis

Arddegau Actif Unigolyn

i bobl 13-19 oed
£23.50
Defnyddiwch ein cyfleusterau am fis
Dim isafswm tymor

Teulu

Tocyn wythnosol

Uchafswm o 2 oedolyn a 3 phlentyn
£50.00
Defnyddich ein cyfleusterau am 7 diwrnod

Dros 60

Tocyn Nofio

Ar gyfer 60+ oed
£60.00
Yn ddilys am 6 mis

Iau

Tocyn Nofio

Ar gyfer 3 i 16 oed
£45.00
Yn ddilys am flwyddyn

Aelodaeth â chymorth

Pasbort i Hamdden

Actif Unigolyn

Aelodaeth gostyngol i bobl sy'n derbyn budd-daliadau
£13.40
Debyd Uniongyrchol Misol
Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol
Dim isafswm tymor

Ydych chi'n ofalwr di-dâl?

Gofalwr di-dâl

6 mis - Yn rhad ac am ddim i oed 13+
£0.00
Defnyddio ein cyfleusterau am 6 mis
Dim isafswm tymor

Gofalwyr Maeth a Phlant sy'n Derbyn Gofal

Actif

£13.80

Addysg Gartref Ddewisol

Actif

£0.00
Defnyddio ein cyfleusterau am 6 mis
Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol

Polisi Cynrychiolaeth Chwaraeon Cenedlaethol

ACTIF UNIGOLYN

£0.00
Defnyddio ein cyfleusterau am 6 mis
Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol Dim isafswm tymor

Nofio am Ddim y Lluoedd Arfog

Ariennir gan Llywodraeth Cymru

£0.00
Nofio am ddim yn ein safleoedd
*Meini Prawf Cymhwysedd yn Berthnasol

Prisiau

Nofio

Pris Safonol (£)

Pris Pasport (£)

Oedolion5.002.20
Consesiwn3.201.70
Nofio Dan 3AM DDIMAM DDIM
Teulu (Yn cynnwys 4 unigolyn (uchafswm o 2 oedolyn)13.405.50
Pwll Chwyddadwy5.002.00
 

Gwersi Nofio

  
Gwersi 30 munud6.003.90
Gwersi 40 munud8.005.20
Gwersi Nofio Un-i-Un21.5014.70
Gwersi Nofio Un-i-Ddau (y person)15.009.00
 

Campfa

  
Oedolion6.102.20
Consesiwn4.301.70
Cwrs Sefydlu13.405.50
Cwrs Sefydlu Consesiwn6.204.00
 

Dosbarthiadau

  
Oedolion6.502.20
Consesiwn4.501.70
 

Badminton / Tennis Bwrdd (y cwrt am 55 munud)

  
Oedolion11.008.00
Consesiwn11.006.00
 

Sboncen (y cwrt am 55 munud)

  
Oedolion9.004.40
Consesiwn9.003.40
 

Trac Athletaidd

  
Oedolion5.002.20
Consesiwn4.001.10
Llogi Clwb (Tu fewn y Trac)30.00N/A
 

Bowlio Dan Do (y person am 55 munud)

  
Unigol3.602.20
Fesul Rinc13.00N/A
 

Dringo

  
Dringo Argored i Oedolion7.852.20
Dringo Argored Consesiwn6.751.70
Belai Dan Oruchwyliaeth i Oedolion7.202.20
Belai Dan Oruchwyliaeth i Consesiwn6.001.70
 

Ystafell Iechyd

  
Oedolion6.002.20
Consesiwn4.001.70
 

Aelodaeth – Mae isafswm tymor o 3 mis yn berthnasol

Misol (£)

Blynyddol (£)

Unigolyn Actif (Oedolyn)32.00369.00
Unigolyn Actif (60+, Pobl Anabl)27.00309.00
Unigolyn Actif (Myfyrwyr 20+)26.00N/A
Actif Aelwydydd68.00801.00
Pasport i Hamdden13.40145.80
Aelodaeth Ty Ddewi22.00249.00
Aelodaeth Cyfeirio ymarfer corff22.00N/A
 

Aelodaeth - dim isafswm tymor

  
Actif Iau (Dyfrol 2-12 oed)23.00261.00
Unigolyn Actif (yn ei Arddegau, 13-19 oed)23.50267.00
Unigolyn Actif (Oedolyn) - Un Mis45.00N/A
Unigolyn Actif (Myfyriwr) - Un Mis26.00N/A
Unigolyn Actif (Arddegau) - Un Mis23.50N/A
 

Opsiynau ychwanegol

  
Aelod Teulu Ychwanego6.70N/A
Gwersi Nofio ‘Bolt on’ i Blant7.80N/A
Tocyn Nofio Blynyddol i Blant (3 - 16 oed)45.00N/A
6 Mis Nofio (60+)60.00N/A
 

Tocyn Wythnosol

  
Unigolyn (Ystafell Ffitrwydd, Nofio, Dosbarthiadau ac Ystafell Iechyd)20.00N/A
Teulu (5 Unigolyn, 2 Oedolyn ar y mwyaf) (Ystafell Ffitrwydd, Nofio, Dosbarthiadau, Ystafell Iechyd, Sboncen a Badminton)50.00N/A
 

Llogi sengl cyfleuster

Llawn (£)

Hanner (£)

Neuadd Chwaraeon48.0026.00
Cae Pob Tywyd (Medi - Mawrth)62.0036.00
Cae Pob Tywydd (Ebrill - Awst)36.0021.50
3G (Medi - Mawrth)75.0045.00
3G (Ebrill - Awst)48.0028.00
Gemau Penwythnos45.0028.00
Pwll Nofio Clwb (4 lôn)49.30N/A
Mae Prisiau archebu bloc ar gael, cysylltwch â’r canolfannau am ragor o wybodaeth

Prisiau