Opsiynau aelodaeth

Aelodaeth Actif

Oedolyn

Actif Unigolyn

20 i 59 oed
£26.30
Debyd Uniongyrchol Misol
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol

Consesiwn

Actif Unigolyn

Ar gyfer 60+, myfyrwyr a phobl ag anabledd
£21.60
Debyd Uniongyrchol Misol
Gall cyfnod lleiaf fod yn berthnasol

Arddegau

Actif Unigolyn

13-19 oed
£19.60
Debyd Uniongyrchol Misol
Dim isafswm tymor

Pasbort i Hamdden

Actif Unigolyn

Aelodaeth gostyngol i bobl sy'n derbyn budd-daliadau
£10.30
Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol
Dim isafswm tymor

Iau

Aelodaeth Actif

3 - 12 oed
£19.10
Debyd Uniongyrchol Misol
Dim isafswm tymor

Aelwydydd

Aelodaeth Actif

Uchafswm o 2 oedolyn a 3 phlentyn
£56.60
Debyd Uniongyrchol misol*
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol

Opsiynau eraill

Un Mis

Actif Unigolyn

i bobl dros 20+ oed
£39.70
Defnyddiwch ein cyfleusterau am fis
Dim isafswm tymor

Un Mis

Arddegau Actif Unigolyn

i bobl 13-19 oed
£19.60
Defnyddiwch ein cyfleusterau am fis
Dim isafswm tymor

Unigolyn

Tocyn wythnosol

£15.50
Defnyddich ein cyfleusterau am 7 diwrnod

Teulu

Tocyn wythnosol

Uchafswm o 2 oedolyn a 3 phlentyn
£41.20
Defnyddich ein cyfleusterau am 7 diwrnod

Dros 60

Tocyn Nofio

Ar gyfer 60+ oed
£30.00
Yn ddilys am 6 mis

Iau

Tocyn Nofio

Ar gyfer 3 i 16 oed
£27.00
Yn ddilys am flwyddyn