Opsiynau aelodaeth

Aelodaeth Actif

Oedolyn

Actif Unigolyn

20 i 59 oed
£29.90
Debyd Uniongyrchol Misol
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol

Consesiwn

Actif Unigolyn

Ar gyfer 60+, myfyrwyr a phobl ag anabledd
£24.50
Debyd Uniongyrchol Misol
Gall cyfnod lleiaf fod yn berthnasol

Arddegau

Actif Unigolyn

13-19 oed
£21.70
Debyd Uniongyrchol Misol
Dim isafswm tymor

Pasbort i Hamdden

Actif Unigolyn

Aelodaeth gostyngol i bobl sy'n derbyn budd-daliadau
£12.00
Debyd Uniongyrchol Misol
Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol
Dim isafswm tymor

Iau

Aelodaeth Actif

3 - 12 oed
£21.00
Debyd Uniongyrchol Misol
Dim isafswm tymor

Aelwydydd

Aelodaeth Actif

Uchafswm o 2 oedolyn a 3 phlentyn
£62.00
Debyd Uniongyrchol misol
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol

Prisiau

Opsiynau eraill

Un Mis

Actif Unigolyn

i bobl dros 20+ oed
£42.00
Defnyddiwch ein cyfleusterau am fis
Dim isafswm tymor

Un Mis

Arddegau Actif Unigolyn

i bobl 13-19 oed
£21.70
Defnyddiwch ein cyfleusterau am fis
Dim isafswm tymor

Unigolyn

Tocyn wythnosol

£18.00
Defnyddich ein cyfleusterau am 7 diwrnod

Teulu

Tocyn wythnosol

Uchafswm o 2 oedolyn a 3 phlentyn
£47.40
Defnyddich ein cyfleusterau am 7 diwrnod

Dros 60

Tocyn Nofio

Ar gyfer 60+ oed
£45.00
Yn ddilys am 6 mis

Iau

Tocyn Nofio

Ar gyfer 3 i 16 oed
£35.00
Yn ddilys am flwyddyn

Cymharwch

Ystafell Ffitrwydd (Mae angen anwythiad cyn ei ddefnyddio)
Nofio
Gwersi Nofio (Oedolion yn unig)
Dosbarthiadau Ymarfer Grwp
Ystafell Iechyd (rhaid i oedolyn fod yng nghwmni pobl dan 16 oed)
Dringo (Sesiynau agored yn unig)
Bowlio Dan do
Chwaraeon Racquet (ac eithrio tenis)
Hwb Digidol

Oedolyn

Actif Unigolyn

£29.90
Debyd Uniongyrchol Misol
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol
Mwy o wybodaeth

Consesiwn

Actif Unigolyn

£24.50
Debyd Uniongyrchol Misol
Gall cyfnod lleiaf fod yn berthnasol
Mwy o wybodaeth

Arddegau

Actif Unigolyn

£21.70
Debyd Uniongyrchol Misol
Dim isafswm tymor
Mwy o wybodaeth

Pasbort i Hamdden

Actif Unigolyn

£12.00
Debyd Uniongyrchol Misol
Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol
Dim isafswm tymor
Mwy o wybodaeth

Aelwydydd

Aelodaeth Actif

£62.00
Debyd Uniongyrchol misol
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol
Mwy o wybodaeth