> Traeth Manobier

Traethau Sir Benfro

Mae Sir Benfro yn enwog am ei thraethau hardd a'i harfordir trawiadol. O'r traethau trefol yn Ninbych-y-Pysgod i'r nifer o hafanau llai, mae rhywbeth i bawb ei fwynhau. Yn rhai o'r traethau gorau yng Nghymru gallwn fwynhau archwilio pyllau glan môr, nofio'n ddiogel rhwng y baneri ar ein traethau sy'n cael eu goruchwylio gan achubwyr bywyd ac adeiladu cestyll tywod ar rimynnau o dywod euraidd. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â'n holl draethau a beth sydd ganddynt i'w gynnig, dilynwch y ddolen hon i wefan Croeso Sir Benfro. 

Rydym yn lwcus o gael 12 traeth Baner Las ar garreg ein drws, y mwyaf mewn un sir yng Nghymru. Mae'r Faner Las yn safon ryngwladol sy'n cydnabod y traethau glanaf â'r ansawdd dŵr gorau. Mae'n rhaid i draethau fodloni cyfres o wiriadau llym i dderbyn y statws hwn. Y traethau yn Sir Benfro sydd wedi cyrraedd y safon hon ynghyd â saith arall sydd wedi ennill dyfarniad Gwobr Arfordir Glas am lanweithdra ac ansawdd dŵr yw:

Y Faner LasArfordir Glas
 • Amroth
 • Abberiddy
 • Coppet Hall
 • Druidston
 • Saundersfoot
 • Manorbier
 • Gogledd BroadHaven
 • Penally
 • Traeth y Castell, Dinbych-y-Pysgod
 • Caerfai
 • Traeth y De, Dinbych-y-Pysgod
 • Freshwater East
 • Lydstep
 • Bae Gorllewin Angle
 • Dale
 
 • Newgale
 
 • Whitesands
 
 • Poppit
 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ynglŷn â thraethau Baner Las ac Arfordir Glas

 

Hamdden Sir Benfro a Thraethau Sir Benfro 

Mae Hamdden Sir Benfro yn falch o'r rôl rydym yn ei chwarae wrth gynnal traethau hardd Sir Benfro a'u cadw nhw'n lleoedd diogel a difyr i ymweld â nhw. Er mwyn cynnal ein traethau o'r safon uchaf, mae Hamdden Sir Benfro a Chyngor Sir Penfro yn gweithio'n galed trwy'r flwyddyn. Gwaith a gwblhawyd yn cynnwys: 

 • Gwiriadau i'r cyfarpar diogelwch
 • Gwiriadau i'r pontŵn
 • Gwiriadau i'r ffôn argyfwng
 • Gweithio mewn partneriaeth â Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI), sy'n gwarchod 13 traeth.
 • Rheoli ceisiadau Baner Las ac Arfordir Glas
 • Rheoli cyfyngiadau cŵn
 • Gweithio mewn partneriaeth â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

 

Addysg

Rydym i gyd yn chwarae rhan i gadw'n traethau yn ddiogel ac yn lân. Y tro nesaf i chi ymweld, gall casglu pum darn o sbwriel helpu i wneud ein traethau yn lleoedd glanach a mwy diogel i ymweld â nhw.

Bob blwyddyn mae damweiniau, pobl yn boddi a digwyddiadau y bu ond y dim iddynt ddigwydd ar ein traethau ac o gwmpas dŵr agored. Mae Hamdden Sir Benfro mewn partneriaeth â RNLI a Nofio Cymru yn cefnogi cyflawniad y pedair neges allweddol i ddiogelwch dŵr ac ymgyrch Arnofiwch i Fyw:

 1. Pwyllwch a meddyliwch: – a ydy hi'n ddiogel? Pa beryglon sydd yna? A oes yna achubwr bywyd?
 2. Arhoswch gyda'ch gilydd – arhoswch yn agos at deulu neu ffrindiau. Os ydych yn mynd ar eich pen eich hun, dywedwch wrth rywun i le yr ydych yn mynd a phryd y byddwch yn ôl.  Cariwch ffôn i ffonio am help.
 3. Arnofio – Arnofiwch i Fyw. Ymestynnwch allan mewn siâp seren ar eich cefn ac arnofio nes eich bod yn teimlo'n ddigyffro. Unwaith rydych yn ddigyffro, chwifiwch eich breichiau, gwaeddwch am sylw a nofiwch i ddiogelwch os gallwch.
 4. Ffoniwch 999 neu 112 a gofynnwch am wylwyr y glannau. Gofynnwch am y gwasanaeth tân ac achub os ydych ar y tir. Ar ôl i chi ffonio am help, gwiriwch os oes rhywbeth y gallwch ei daflu i helpu rhywun i arnofio. Peidiwch â mynd i'r dŵr eich hun.

Am fwy o wybodaeth am ddiogelwch dŵr ewch i wefan RNLI

 

Dolenni am fwy o wybodaeth: 

Ardal Cadwraeth Arbennig Sir Benfro Forol

 

Proffiliau a chanlyniadau dŵr ymdrochi CNC 

 

Cyfyngiadau cŵn

 

Arfordir Penfro

 

Croeso Sir Benfro

 

Cadwch Gymru’n Daclus

 

 

Traethau Sir Benfro