> Traeth Manobier

Traethau Sir Benfro

Mae Sir Benfro yn enwog am ei thraethau hardd a'i harfordir trawiadol. O'r traethau trefol yn Ninbych-y-Pysgod i'r nifer o hafanau llai, mae rhywbeth i bawb ei fwynhau. Yn rhai o'r traethau gorau yng Nghymru gallwn fwynhau archwilio pyllau glan môr, nofio'n ddiogel rhwng y baneri ar ein traethau sy'n cael eu goruchwylio gan achubwyr bywyd ac adeiladu cestyll tywod ar rimynnau o dywod euraidd. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â'n holl draethau a beth sydd ganddynt i'w gynnig, dilynwch y ddolen hon i wefan Croeso Sir Benfro. 

 

 

 

Chwilio am weithgareddau dan do?

Rydyn ni'n dwlu ar Sir Benfro ond yn anffodus rydyn ni'n gwybod nad yw'r haul bob amser yn tywynnu. Ond peidiwch â phoeni mae gan Hamdden Sir Benfro 7 safle ar draws y sir, yn ymestyn o Grymych yn y gogledd i Ddinbych-y-pysgod yn y de a llawer o weithgareddau i'w cynnig.

Edrychwch i weld popeth arall sydd gennym i'w gynnig!