Er mwyn sicrhau fod pawb yn cael y gorau allan o’n sesiynau nofio lonydd, rhowch sylw i’r rheolau canlynol.

 

Os gwelwch yn dda…

 • Dewiswch lôn sydd fwyaf addas i'ch gallu cyn mynd i mewn i'r pwll ond byddwch yn barod i newid lonydd os nad yw'ch cyflymder nofio yn debyg i'r lleill yn y lôn.
 • Efallai na fyddwch bob amser yn gallu nofio ar y cyflymder y dymunwch, efallai y bydd angen i chi nofio ar gyflymder sy'n briodol i'r nofwyr eraill sy'n rhannu eich lôn.
 • Efallai y bydd aelod o staff yn gofyn i chi symud i lôn arall, peidiwch â chymryd tramgwydd, mae hyn er mwyn gwella mwynhad y sesiwn i chi ac eraill.
 • Defnyddiwch badlau ac esgyll yn y lôn ddynodedig yn unig. Os ydych chi'n ansicr, gofynnwch i aelod o staff
 • PEIDIWCH â nofio yn union y tu ôl i nofiwr arall, ni fyddant yn gallu eich gweld pan fyddant yn troi a allai wrthdaro â chi ac achosi anaf
 • Arhoswch nes bod nofwyr wedi troi a gwthio oddi ar y wal cyn mynd i mewn i'r pwll
 • Nofio clocwedd / gwrthglocwedd yn ôl y lôn rydych chi ynddi.
 • Byddwch yn ymwybodol o nofwyr eraill a gorffwyswch yng nghornel y lôn pan fyddwch chi'n stopio.
 • Byddwch yn ymwybodol o nofwyr sy'n dod ymlaen a dim ond goddiweddyd pan mae'n glir. Ildiwch i nofwyr cyflymach ar ddiwedd y lôn.
 • Cyfathrebwch â nofwyr eraill a'r achubwyr bywyd.
 • Byddwch yn amyneddgar ac yn ddeallus, mae cyflymder nofio (araf / canolig / cyflym) yn gymharol ac yn dibynnu ar gyflymder eraill yn y pwll.
 • Dilynwch holl weithdrefnau COVID-19.