Rheolau Nofio Lonydd

Er mwyn sicrhau fod pawb yn cael y gorau allan o’n sesiynau

nofio lonydd, rhowch sylw i’r rheolau canlynol, os gwelwch yn

dda.Os gwelwch yn dda…

· Dewiswch lôn sy fwyaf addas i’ch gallu cyn mynd i mewn i’rpwll nofio.

· Arhoswch nes y bydd nofwyr wedi troi a gwthio i ffwrdd cynmynd i mewn i’r pwll nofio.

· Nofiwch gyda’r cloc/yn erbyn y cloc yn ôl y lôn rydych chiynddi.

· Byddwch yn ymwybodol o nofwyr eraill sy’n dod i mewn i’rpwll.

· Byddwch yn barod i newid lôn os nad yw’ch cyflymder nofio'run fath ag eraill yn y lôn.

· Cymrwch hoe yng nghornel y lôn pan fyddwch chi’n stopio.

· Rhowch le i nofwyr cyflymach ar ddiwedd y lôn

· Byddwch yn ymwybodol o nofwyr sy’n dod atoch ac ewch

heibio iddynt pan fydd yn glir yn unig.

· Byddwch yn ymwybodol o nofwyr eraill sydd am fynd heibio

os ydych yn defnyddio byrddau cicio neu fwiau tynnu.

Diolch