> gym

Rheolau Ystafell Ffitrwydd

Rhowch y pwysau yn ôl ar raciau ar ôl eu defnyddio Am resymau diogelwch: 

Ni chaniateir cotiau na bagiau mawr yn yr ystafell ffitrwydd (Prynwch locer yn y dderbynfa)

Gofynnir i bob cwsmer sychu peiriannau ac offer ar ôl eu defnyddio

Sicrhewch fod yr esgidiau'n lân ac yn addas