Neuadd Chwaraeon

Mae ein neuadd chwaraeon ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys:

 • Pêl-droed
 • Pêl-rwyd
 • Badminton
 • Tenis byr
 • Tenis bwrdd
 • Castell bownsio a chwarae meddal
 • Partïon plant

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â'r ganolfan yn uniongyrchol ar 01437 775959 neu e-bostiwch:

[javascript protected email address]

 

Partïon Plant

Mae llawer o ddewis, mae'r rhain yn cynnwys:

 • Sgwter a Sglefrio
 • Chwarae risg
 • Gwn Nerf
 • Sorbio
 • Pêl-droed
 • Teganau arnofio a hwyl (Pen bas yn unig ac mae’n bosibl llogi’r pwll llawn)
 • Hwyl yn y pwll ar y tegan pwll chwyddadwy

 

Cyrtiau Sboncen

Mae 2 gwrt yn y ganolfan, gyda sboncen yn un o'n gweithgareddau mwyaf poblogaidd. P'un a ydych chi'n edrych i chwarae gêm dawel gyda ffrind neu gael hyfforddiant gyda'n hyfforddwr sboncen a chystadlu yn y gynghrair leol, gall gêm ar y cwrt fod yn ffordd wych o gadw'n heini a chael hwyl.

Neuadd Fowlio

Mae ein neuadd fowlio dan do yn un o ddim ond 2 yng ngorllewin Cymru, gyda charped newydd wedi'i osod yn 2019. Gallwch chi logi ein 4 lawnt werdd dan do i chwarae bowliau fel grŵp, unigolyn neu fel tîm. 

Mae llawer o fowlwyr yn chwarae yma gan gynnwys Pwyllgor Bowlio Dan Do Sir Benfro.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â'r ganolfan yn uniongyrchol ar 01437 775959 neu e-bostiwch:

[javascript protected email address]