Amserlen Dosbarthiadau Grwp

Rhaid Archebu, Bwciwch ar lein neu gyda’r App Hamdden Sir Benfro.

 

Amserlen Pwll Gwyliau

27ain 0 Mai - 2il o Mehefin

Dosbarthiadau Pop-Up

Beth ydyn nhw?

Mae dosbarthiadau ‘Pop-Up’ yn ychwanegol at ein hamserlen ymarfer grŵp arferol. Byddant yn newid yn aml ac yn cynnig rhai dosbarthiadau ychwanegol i’n cwsmeriaid gymryd rhan ynddynt.

Sut ydw i'n gwybod pa ddosbarthiadau sydd ar gael?

Gallwch gadw llygad ar ba ddosbarthiadau sydd yn ‘Popping-Up’ gan ddefnyddio ein Ap Hamdden Penfro ac ar ein tudalen Facebook. Gwiriwch yn ôl yn wythnosol i weld beth sy'n dod nesaf.

Sut ydw i'n archebu?

Archebwch gan ddefnyddio ein Ap, ar-lein neu yn y ganolfan!

Amserlen Pwll Nofio

Lawrlwythwch ein hamserlen.

 

Gellir trefnu lle a thalu am bob sesiwn ymlaen llaw gan ddefnyddio ein ap neu’r wefan.