> bowls

Gweithgareddau Tywydd Gwlyb @ Aberdaugleddau

Gellir archebu trwy ein gwefan neu app. Fel arall, gallwch gysylltu â'ch canolfan agosaf. 

 

Gadewch i ni Chwarae

Bydd y sesiynau hyn yn mynd âphlant ar daith chwaraeon trwy lawer o gemau a fydd yn annog datblygu sgiliau! Maent wedi'u cynllunio i ddatblygu eu sgiliau cydsymud, eu sgiliau cymdeithasol a'u datblygiad corfforol.

 

Sêr Chwaraeon

Dyma rywbeth i blant sy'n mwynhau chwaraeon! Bob wythnos, byddwn yn rhoi cynnig ar chwaraeon gwahanol trwy ddysgu'r rheolau, gwneud ymarferion a chymryd rhan mewn gemau. Mae wedi'i gynllunio i helpu i gynyddu teimladau o lesiant corfforol a meddyliol a gwella lefelau ffitrwydd.

 

Clwb Babanod

Sesiwn hamddenol lle gall babanod gicio, rholio a chwerthin gyda'i gilydd mewn man chwarae meddal. Cyfle perffaith i chi sgwrsio gyda’r rhieni eraill wrth ymlacio a gadael i’ch babi wneud yr holl waith caled.

 

Sgwad Sgwteri

Mae ein Sgwad Sgwteri yn chwarae gemau sgwteri mewn man diogel, gan roi’r hyder i blant roi cynnig ar driciau newydd - dewch â'ch sgwter, eich padiau amddiffyn a'ch helmed eich hun ac fe wnawn ni'r gweddill.

 

Pwll Chwyddadwy

Ein dingi Stryd yw dingi mwyaf cwl y Sir…

Yr ystadegau:

12.5m o hyd, 2m o led

Hwyl i’w gael yn mynd dan y lach gyda’ch ffrindiau…

 

Tîm Tennis Iau

Gadewch i'ch plant ddysgu chwaraeon gydol oes gwych a datblygu sgiliau hanfodol trwy gofrestru ar gyfer ein hyfforddiant tennis iau. Mae ein gwersi wythnosol yn llawn cynnwys o’r safon uchaf a fydd yn gwneud i’ch plentyn wella’n gyflym, diolch i’n hyfforddwyr cymwys. Mae'r plant yn derbyn cit arbennig, gan gynnwys crys-t a photel ddŵr.

 

Tîm Tennis

Os ydych chi am fynd â'ch plentyn i'r lefel nesaf, yna peidiwch ag edrych ymhellach. Os ydyw am fod y gorau y gallai fod, nawr yw’r amser perffaith i ymuno â’r Tîm Tennis. Bydd ein hyfforddwyr ysbrydoledig yn datblygu ei sgiliau ac yn mireinio ei dechneg, wrth wella ei gêm gyfan ar y cwrt. Bydd yn cwrdd â ffrindiau newydd, yn hyfforddi gyda'r bobl orau ac yn darganfod ei natur gystadleuol mewn cystadlaethau rhwng canolfannau.

 

Zorbs

Dewch i bownsio o gwmpas yn eich swigen anferth eich hun! Gallwch chi bownsio oddi ar eich ffrindiau neu hyd yn oed oddi ar y waliau. Mwynhewch amser llawn cyffro o rolio o gwmpas yn chwerthin.

 

NERF

Yn galw ar holl Ryfelwyr NERF! Dewch i greu eich maes brwydr NERF eich hun gyda'n chwarae meddal. Llwyth o hwyl a chyffro heb y llanast. Gallwch ddod â'ch dryll eich hun neu ddefnyddio un o'n dryll ni

 

Tîm Gweithredu

Hwyl ffitrwydd bythgofiadwy! Mae llawer o gemau tîm, heriau a ffitrwydd. Ei nod yw datblygu sgiliau y gellir eu defnyddio mewn ystod eang o chwaraeon ac mae'n helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a gwaith tîm.

 

Criw Creadigol

Creu, adeiladu a chwarae. O adeiladu cuddfannau i goginio cacennau, mae’r Criw Creadigol yn tanio dychymyg plant gyda gweithgareddau a fydd i gyd yn gorffen mewn rhywbeth i fod yn falch ohono – a hyd yn oed os na fyddwch chi'n falch, byddwch chi wedi cael hwyl yn y broses.

 

Junior Fitness - Campfa dan Oruchwyliaeth

Mae sesiynau ffitrwydd iau ar gyfer plant 11 a 12 oed i ddod i ddefnyddio ein hystafell ffitrwydd.

Dewch ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau i gadw eich hun yn actif ac yn llawn cymhelliant.

*Mae angen kickstart.

 

Sesiwn Chwarae

Mae'r sesiynau hyn wedi'u sefydlu yn ein neuadd chwaraeon gyda'r Playzone (neu Castell Neidio), Chwarae Meddal a theganau a pheli. Mae'r sesiynau hyn yn wych i ddod â'r plant a gadael iddynt losgi ychydig o egni.

 

Sboncen

Mae sboncen yn gêm gyflym dwysedd uchel a fydd yn eich gadael chi eisiau mwy.

Os ydych yn newydd i'r gêm, gallwch hefyd roi cynnig ar y Raceball arafach sy'n gyflwyniad gwych i'r gamp.

Mae gennym ddau lys sboncen yn ein prif ganolfan. Mae'r rhain ar gael i'w llogi yn ystod ein horiau agor. Mae racedi a peli ar gael i'w llogi am dâl bach.

 

Neuaddau Chwaraeon

Yn ein safleoedd Aberdaugleddau a Thornton mae gennym 4 neuadd chwaraeon llys ar gael i'w llogi ar gyfer gweithgareddau fel:

Pêl-fasged

Pum pêl-droed A Side

Badminton

Tenis Bwrdd

Tenis Byr

Hoci Dan Do

Pêl - rwyd

Gallwch archebu fel un bob wythnos neu beth am archebu bloc gyda ni (mae telerau ac amodau yn berthnasol).

Cysylltwch â ni i drefnu eich gweithgareddau.

 

 

 

Lawrlwythwch y app

Cliciwch isod i lawrlwytho'r ap a chyrchu ein gwasanaethau Digidol gartref