Eisiau llogi ein cyfleusterau

P'un a ydych chi'n glwb chwaraeon, grŵp sydd eisiau cwrdd neu eisiau trefnu parti i rywun, mae llefydd a chyfleusterau ar gael i chi eu harchebu.

Mae ein neuaddau chwaraeon yn caniatáu i glybiau hyfforddi drwy fisoedd y gaeaf neu deuluoedd a ffrindiau logi cwrt badminton neu denis bwrdd. Rydym yn cynnal ein partïon plant yn y neuadd chwaraeon hefyd.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â'r ganolfan ar 01437 776690 neu e-bostiwch: [javascript protected email address]

Gallwch chi archebu:

 • Neuaddau Chwaraeon
 • Cyrtiau Badminton
 • Cyrtiau pêl-fasged
 • Cae Pob Tywydd
 • Tenis bwrdd
 • Partïon
 • Llogi ystafelloedd
 • Sesiynau Hyfforddiant Personol gyda'n hyfforddwr Ffitrwydd

 

Partïon

 • A ydych chi eisiau cynnal parti yng Nghanolfan Hamdden Crymych?
 • A ydych chi wedi dewis eich parti?
 • Parti Sgwteri a Sglefrio
 • Parti Pêl-droed
 • Castell Bownsio
 • Teganau Arnofio a Hwyl

 

Tegan pwll chwyddadwy – Prif Bwll yn unig*