Amserlen Pwll Nofio Nadolig

29 Rhagfyr 2023 i 7 Ionawr 2023

Amserlen Gweithgareddau'r Nadolig

2 Ionawr 2024 i 7 Ionawr 2024

Archebwch eich lle yn gyflym ac yn hawdd ar ein ap neu ar-lein neu ffoniwch ni ar 01437 776690

Amserlen Pwll Nofio

Archebwch eich lle yn gyflym ac yn hawdd ar ein ap neu ar-lein neu ffoniwch ni ar 01437 776690

Amserlen Gweithgareddau Iau

Archebwch eich lle ar-lein yn gyflym ac yn hawdd ar ein app neu ar-lein neu ffoniwch ni ar 01437 776690

Amserlen Ymarfer Grwp

Rhaid Archebu, Bwciwch ar lein neu gyda’r App Hamdden Sir Benfro neu ffoniwch ni ar 01437 776690

 

Disgrifiad o'r dosbarthiadau

Aerobeg dwr

Mae yn ddosbarth aerobig hwyliog wedi'i osod yn y pwll nofio. Mae'n ddosbarth effaith isel oherwydd y dŵr sy'n cefnogi'r corff, nid oes angen i chi allu nofio ond mae angen i chi fod yn hapus yn y dŵr.

 

"Bar and Bell"

Mae "Bar and Bell" yn ddosbarth gwych i helpu i adeiladu cyhyrau a llosgi braster. Trwy ddefnyddio barbells, dumbbells, a Kettlebells mae'r dosbarth hwn yn darparu ymarfer corff llawn wedi'i gynllunio i gael y canlyniadau gorau i chi!

 

Craidd a Chydbwysedd

Mae craidd a chydbwysedd yn ddosbarth cymysg ar gyfer pob gallu, sy'n canolbwyntio ar gryfhau'ch cyhyrau craidd, eich coesau a'ch cefn. Mae ymarfer cyhyrau o amgylch y craidd yn darparu'r cynhwysyn hanfodol ar gyfer corff cryfach. Mae craidd cryfach yn eich gwneud chi'n well ym mhopeth a wnewch, o fywyd bob dydd i'ch hoff chwaraeon - y glud sy'n dal popeth gyda'i gilydd. Gallwch chi herio'ch hun yn barhaus, waeth beth fo'ch lefel ffitrwydd eich hun

 

HIIT (Craidd)

Ymarfer corff aerobig, cryfder a chyflyru cyfan. Mae'r dosbarth hwn sy'n seiliedig ar egwyl yn cyfuno hyfforddiant cryfder y corff llawn gyda hyrddiau cardio dwyster uchel wedi'u cynllunio i dynhau'ch corff a gwella'ch dygnwch. Gorffen gydag ymarferion a gynlluniwyd i adeiladu craidd cryf. Darperir addasiadau ar gyfer pob lefel ffitrwydd

 

Ioga

Ymarfer ioga traddodiadol sy'n canolbwyntio ar ddal pob ystum yn llonydd. Bydd dosbarthiadau yn cynnwys gwaith anadl, ymarfer corfforol yn canolbwyntio ar gryfder a hyblygrwydd, a myfyrdod/ymlacio. Gellir gweithio gyda rhannau penodol o'r corff ac yn enwedig anafiadau neu gyflyrau a chanolbwyntio arnynt..

 

Pilates

Nod Pilates yw cryfhau'r corff mewn ffordd gyfartal, gyda phwyslais arbennig ar gryfder craidd, hyblygrwydd / symudedd, ymestyn ac ymlacio i wella ffitrwydd a lles cyffredinol.

 

Ymarfer Cylched Ysgafn (Heini am oes)

Ymunwch â ni yn y lolfa am ymarfer effaith isel sy'n cryfhau eich corff cyfan. Bydd y dosbarth yn gwella iechyd cardiofasgwlaidd, cydbwysedd a symudedd sydd wedi'u gosod i'ch cyflymder ar gyfer ymarfer corff tyner ond effeithiol.

 

Beicio Grwp

Gwers beicio sefydlog gyda cherddoriaeth egniol ac amrywiaeth o ddwysterau ar gyfer ymarfer hwyliog ond effeithiol!

 

Ffitrwydd Rhedeg

Gwers arbennig am redwyr neu unrhyw un sy’n awyddus i ddechrau rhedeg. Bydd yn cynnwys cryfder a chyflyru, yn ogystal ag elfennau ar wella techneg a ffitrwydd.

 

Troelli Uwch

Fersiwn anoddach o’n gwers sbin i bawb. Perffaith i feicwyr sy’n hyfforddi ar gyfer digwyddiadau neu unrhyw un sydd am herio ei hunan.                                                                                                                                                                                                                                           

Dawns

Ymarfer cardio bywiog sy’n hwyl a ddwys. Gyflawn gyda’r holl glasuron yn ogystal â chaneuon cerdd newydd i gael y galon yn pwmpio!

 

Nofio Mesistri

Naill ai'n addasu strôc neu hyfforddi ar gyfer triathlon, mae'r gweithgaredd yma yn eich helpu i gyrraedd nodau corfforol yn ogystal â magu hyder dŵr

 

Cylchedau Campfa

Addas ar gyfer pob gallu, er mwyn gwella cydbwysedd, cryfder a ffitrwydd cardiofasgwlaidd gan ddefnyddio cyfuniad o beiriannau rhwyfo, beiciau, peiriannau rhedeg, peiriannau gwrthsafiad a phwysau rhydd yn y dosbarth hwn ar ffurf cylchedau.

 

SYNRGY

Mae’r sesiynau hyn yn cynnwys symud o gwmpas yr orsaf ‘Synrgy’, cwblhau gwahanol ymarferion swyddogaethol fel tynnu rhaff, neidio, bandiau gwrthiant, kettlebells, ceblau ymwrthedd, rhaffau brwydr a llawer mwy.