Consesiwn

Aelodaeth Actif

Ar gyfer pwy mae'r aelodaeth hon?

Mae'r aelodaeth hon ar gyfer oedolion 60+, neu ag anabledd.

Pam ymuno ag aelodaeth Actif?

Dyma ein pecyn aelodaeth eithaf. Os ydych chi am gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau gan gynnwys nofio, defnyddio'r gampfa a chymryd rhan mewn dosbarthiadau ymarfer corff am y gwerth gorau, yna dyma'r aelodaeth i chi.

Sut ydw i'n ymuno?

Cliciwch ar y ddolen Ymunwch Nawr!

Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda ni, yna mewngofnodwch gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost a PIN. Os nad ydych yn gwybod eich PIN yna cliciwch ar y ddolen ‘Wedi anghofio fy PIN’.

Os nad ydych wedi cofrestru gyda ni, yna crëwch gyfrif a fydd yn caniatáu ichi archebu gweithgareddau.

 

Sut gallaf dalu am yr aelodaeth hon?

Gallwch dalu am yr aelodaeth hon trwy ddebyd uniongyrchol misol neu fel ffi flynyddol unwaith ac am byth. Os ydych yn talu'n flynyddol mae gostyngiad bach.

Mae’r aelodaeth hon hefyd ar gael fel cynnig talu wrth fynd o fis heb unrhyw dymor lleiaf o dan ein hopsiynau eraill.

A oes isafswm tymor?

Mae isafswm tymor o 3 mis yn berthnasol.

 

 

Byddwch yn ymwybodol y bydd angen i chi fod wedi cwblhau kickstart ( anwytho ) cyn y gallwch ddefnyddio ein hystafelloedd ffitrwydd.

Ffoniwch eich canolfan agosaf a siaradwch ag un o'r tîm i archebu eich kickstart.