Addysg Gartref Ddewisol

Aelodaeth Actif

Mae'r aelodaeth hon yn rhoi'r hawl i'r plentyn cymwys (hyd at 16 oed) gael Aelodaeth Iau Actif (Dŵr) neu Arddegau Am Ddim, yn dibynnu ar ei oedran.  

Mae'r aelodaeth hon ar gael am 12 mis.  

 

Beth mae'n ei gynnwys?

I gael manylion llawn am yr hyn y mae Aelodaeth Iau Actif (Dyfrol) yn ei gynnwys, cliciwch yma.

I gael manylion llawn am yr hyn y mae Aelodaeth Actif i’r Arddegau’n ei gynnwys, cliciwch yma.  

 

Sut gallaf fanteisio ar y cynnig hwn?

Siaradwch â'r Adran Addysg Ddewisol yn y Cartref a fydd yn cadarnhau a yw eich plentyn yn gymwys. Unwaith y caiff ei gymeradwyo, byddwn yn gallu actifadu'r aelodaeth.  

Gellir adnewyddu'r aelodaeth hon ar ôl i'r cyfnod o 12 mis ddod i ben. Cysylltwch â'r Adran Addysg Ddewisol yn y Cartref i ddechrau'r broses adnewyddu.