Iau (Dyfrol)

Aelodaeth

Ar gyfer pwy mae'r aelodaeth hon?

Mae'r aelodaeth hon ar gyfer plant iau 2 i 12 oed.

Pam ymuno ag aelodaeth Iau?

Mae'r pecyn aelodaeth hwn ar gyfer plant 2 i 12 oed.  Am £23 y mis, mae'n cynnwys gwersi nofio yn ystod y tymor, mynediad i sesiynau nofio cyhoeddus a mynediad i'r gampfa am sesiynau Iau/Teulu (11-12 oed yn unig).

Mae hyn hefyd yn rhoi 50% oddi ar wersi nofio dwys yn ystod gwyliau'r ysgol, 25% oddi ar weithgareddau gwyliau, a 10% oddi ar bartïon.  Rydym hefyd wedi ychwanegu mynediad diderfyn at sesiynau'r 'pool inflatable', sy'n costio £5 y sesiwn ar hyn o bryd.  

Sut gallaf dalu am yr aelodaeth hon?

Gallwch dalu am yr aelodaeth hon trwy ddebyd uniongyrchol misol neu fel ffi flynyddol unwaith ac am byth. Os ydych yn talu'n flynyddol mae gostyngiad bach.

Sut mae ymuno ag aelodaeth Iau?

Cliciwch ar y ddolen Ymunwch Nawr!

Os yw'ch plentyn eisoes wedi'i gofrestru gyda ni a bydd angen i chi fewngofnodi gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost sydd wedi'i gofrestru i'w gyfrif a'i rif PIN.

Os nad yw'r wybodaeth hon gennych, cysylltwch â'ch canolfan hamdden leol i ymuno.