Nofio am Ddim y Lluoedd Arfog

Rydym yn falch iawn o allu cynnig Nofio AM DDIM i bawb sy'n gymwys* sy'n Bersonél a Chyn-filwyr y Lluoedd Arfog.

Mae hyn yn caniatáu nofio AM DDIM yn ystod unrhyw un o'n Sesiynau Nofio Cyhoeddus yn ein holl safleoedd Canolfan Hamdden.

*I fod yn gymwys, rhaid bod gennych Gerdyn Braint Y Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) dilys.  

 

Sut ydw i'n manteisio ar y cynnig hwn?

 

Bydd angen i chi fod yn ddefnyddiwr cofrestredig Hamdden Sir Benfro.  

Yna, anfonwch llun clir o'ch Cerdyn Braint MOD dilys mewn neges e-bost i [javascript protected email address], neu ei ddangos yn y dderbynfa yn eich Canolfan ddewisol.

Yna byddwn yn gallu gwirio a chofrestru tanysgrifiad i'ch cyfrif.  

 

Gwybodaeth Bellach

 

Am fwy o wybodaeth, a sut i hawlio Cerdyn Braint y Weinyddiaeth Amddiffyn, ewch i: https://www.defencediscountservice.co.uk/ 

Mae'r fenter hon yn rhan o Gynllun Nofio am Ddim Lluoedd Arfog Llywodraeth Cymru.