Polisi Cynrychiolaeth Chwaraeon Cenedlaethol

Bydd Hamdden Sir Benfro yn caniatáu defnydd am ddim o'n cyfleusterau gan y grŵp uchod o dan y canllawiau canlynol.

 

  • Ar ôl derbyn llythyr gan y corff llywodraethu chwaraeon yn cadarnhau y bydd y person dan sylw yn cynrychioli Cymru.

 

  • Rhaid i'r llythyr amlinellu'r cyfnod y bydd yr unigolyn yn cynrychioli Cymru.

 

  • Manylu ar yr hyfforddiant a fyddai o'r budd mwyaf i'r gofynion unigol.

 

  • Dim ond am uchafswm o chwe mis y caniateir defnydd am ddim a dim ond ar gais y Corff Llywodraethol y gellir ei ymestyn.

 

  • Bydd rheolau a rheoliadau cyfleuster arferol yn berthnasol i'r unigolyn (cyfyngiadau oedran ac ati)

 

  • Dylid annog yr unigolyn i ddefnyddio'r cyfleuster ar adegau tawel gyda chytundeb y Rheolwr Cyfleuster a fydd yn ystyried materion rhaglennu ac incwm.

 

  • Rhaid i'r unigolyn fod mewn addysg amser llawn i elwa o'r polisi hwn.

 

  • Rhaid i gyfeiriad cartref yr unigolyn fod yn Sir Benfro neu o fewn 5 milltir i ffin y sir (i ddarparu ar gyfer y rhai yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin).

 

  • Mae Elite Cymru yn dal i fod yn berthnasol i bobl ifanc ar y rhaglen honno

 

Pwrpas y polisi hwn yw annog a chynorthwyo pobl ifanc sy'n cynrychioli Cymru a rhoi pob cyfle iddynt berfformio a chyflawni.