Iau

Tocyn Nofio

Ar gyfer pwy mae'r tocyn hwn?

Mae'r tocyn hwn ar gyfer plant 3 i 16 oed.

Am ba mor hir mae'r tocyn yn ddilys?

Mae'r tocyn hwn yn ddilys am flwyddyn.

Pam prynu Tocyn Nofio Iau?

Pan fyddwch yn prynu'r tocyn hwn, gallwch fynychu sesiynau nofio cyhoeddus am ddim trwy gydol y flwyddyn. Mae’r cynnig gwych hwn yn cael ei sybsideiddio gan Fenter Nofio Am Ddim Llywodraeth Cymru.

Sut ydw i'n prynu tocyn?

Cliciwch ar y ddolen Ymunwch â Ni!

Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda ni, yna mewngofnodwch gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost a PIN. Os nad ydych yn gwybod eich PIN yna cliciwch ar y ddolen ‘Wedi anghofio fy PIN’.

Os nad ydych wedi cofrestru gyda ni, yna crëwch gyfrif a fydd yn caniatáu ichi archebu gweithgareddau.