Un Mis

Actif Unigolyn

Ar gyfer pwy mae'r aelodaeth hon?

Mae'r aelodaeth hon ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sydd angen hyblygrwydd aelodaeth heb unrhyw dymor lleiaf.

Pam ymuno ag aelodaeth Un Mis?

Mae hon yn ffordd wych o geisio cyn i chi brynu neu wneud y gorau o'n cyfleusterau os mai dim ond am ymweliad tymor byr y byddwch chi'n ymuno â ni. Mae'n cynnwys holl fuddion ein pecyn aelodaeth eithaf sy'n eich galluogi i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau gan gynnwys nofio, defnyddio'r gampfa a chymryd rhan mewn dosbarthiadau ymarfer corff.

Sut mae ymuno ag aelodaeth Un Mis?

Cliciwch ar y ddolen Ymunwch Nawr!

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru gyda ni, yna mewngofnodwch gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch PIN. Os nad ydych yn gwybod eich PIN yna cliciwch ar y ddolen ‘anghofio fy PIN’.

Os nad ydych wedi cofrestru gyda ni, yna crëwch gyfrif a fydd yn caniatáu ichi archebu gweithgareddau.

 

Mae'r aelodaeth hon hefyd ar gael gydag isafswm tymor Debyd Uniongyrchol am bris rhatach.

Cofiwch y bydd rhaid eich bod wedi cwblhau sesiwn 'Kickstart' (ymsefydlu) cyn defnyddio ein hoffehttps://hamddensirbenfro.co.uk/dewiswch-aelodaeth/i-unigolion/aur/r ffitrwydd. 

Ffoniwch eich canolfan agosaf a siaradwch ag un o’r tîm i drefnu eich sesiwn.