Ydych chi'n ofalwr di-dâl?

Gofalwr di-dâl

A ydych chi wedi cofrestru fel gofalwr di-dâl?

A oes gennych "Gerdyn Adnabod Gofalwr Card"?

Fel Gofalwr Di-dâl, gallech fod yn gymwys i gael aelodaeth am ddim am chwe mis. Byddai hyn yn rho'r hawl i chi ddefnyddio holl gyfleusterau Hamdden Sir Benfro. 

 

Mae aelodaeth yn cynnwys defnydd unigol o'r canlynol:

  • Sesiynau ystafell ffitrwydd
  • Dosbarthiadau ffitrwydd
  • Nofio cyhoeddus
  • Ystafell iechyd 
  • Gwiriadau iechyd
  • Rhaglenni ymarfer corff

 

I fod yn gymwys i dderbyn pasbort aelodaeth chwe am ddim, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw:

Cofrestru gyda Hamdden Sir Benfro ar ein gwefan https://hamddensirbenfro.co.uk/ , neu'r ap 'Pembs Leisure', neu mewn unrhyw Ganolfan Hamdden (mae'n wych os ydych eisoes wedi cofrestru gyda ni - ni fydd yn rhaid i chi wneud hyn eto)

Mae'r "Cerdyn Adnabod Gofalwr" ar gael o: gwasanaeth gwybodaeth a chymorth i ofalwyr Sir Benfro (Rhif ffôn: 01437 611002 neu e-bost: [javascript protected email address])

E-bostiwch lun o'ch "Cerdyn Adnabod Gofalwr" I [javascript protected email address] neu ewch i unrhyw Ganolfan Hamdden a dangoswch eich cerdyn i aelod o'r tîm a byddant yn nodi'r aelodaeth ar eich cyfrif.