Nofwyr mewn gwersi ar hyn o bryd

Dyma sut y bydd nofwyr sy'n mynychu gwersi yn ail-archebu eu gwersi.

Bydd cwrs 11 wythnos o wersi nofio yn dechrau ar 25.04.2022 ac yn rhedeg hyd nes yr wythnos sy'n dechrau ar 11.07.2022

Ni fydd unrhyw wersi yn cael eu cynnal yn ystod gwyliau hanner tymor, sef yr wythnos sy'n dechrau ar 30.05.2022

Nodwch y wybodaeth ganlynol wrth fynd ati i gadw eich lle yn y gwersi ar gyfer tymor yr haf.

 

Archebu Blaenoriaeth

 • Bydd pob nofiwr yn yr ysgol nofio ar hyn o bryd yn cael e-bost i roi gwybod iddynt pa wers a ddyrannwyd iddynt ar gyfer tymor y haf.
 • Byddwn yn e-bostio dolen i'r holl nofwyr sy'n mynychu gwersi er mwyn i chi dalu ar-lein. Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost wedi'i gofrestru i gyfrif hamdden eich plentyn er mwyn i chi dderbyn y neges hon. I roi cyfeiriad e-bost ar gyfrif eich plentyn, e-bostiwch eich canolfan hamdden leol gyda'r cyfeiriad e-bost yr ydych am ei ychwanegu, ac enw llawn a dyddiad geni eich plentyn.
 • Bydd y nofwyr i gyd yn derbyn lle yn y don gywir. Mae'n bosibl bydd y wers yn cael ei chynnal ar amser gwahanol, ar ddiwrnod gwahanol, neu gydag athro gwahanol. Ymdrechwn i wneud cyn lleied o newidiadau ag sy'n bosibl.
 • Bydd gennych blaenoriaeth archebu o 04.04.2022 hyd at 06.04.2022, yng Nghanolfannau Hamdden Crymych, Dinbych-y-Pysgod, Aberdaugleddau, Penfro a Abergwaun.
 • Bydd gennych blaenoriaeth archebu o 28.03.2022 hyd at 01.04.2022, yn Canolfan Hamdden Hwlffordd yn unig.
 • Os oes gan eich plentyn aelodaeth yna cadarnhewch a ydyn nhw am gadw eu lle trwy ateb yr e-bost gwybodaeth ail-archebu defnyddio'r cyfeiriad e-bost a ddarperir yn yr e-bost.
 • Bydd unrhyw gyfranogwyr o Benfro, Dinbych-y-pysgod, Aberdaugleddau, Abergwaun neu Grymych nad ydynt wedi talu am neu wedi cadarnhau erbyn 07.04.22 yn cael eu dileu.
 • Bydd unrhyw gyfranogwyr o Hwlffordd nad ydynt wedi talu am neu wedi cadarnhau erbyn 04.04.22 yn cael eu dileu.
 • Os ydych am newid y wers sydd wedi'i dyrannu ar eich cyfer, mae modd i chi wneud hyn ar 08.04.2022 o 11.30yb. Bydd rhaid i chi ffonio eich canolfan hamdden leol er mwyn gwneud hyn.
 • Os ydych am newid y wers sydd wedi'i dyrannu ar eich cyfer, mae modd i chi wneud hyn ar 04.04.2022 o 10yb, yn Canolfan Hamdden Hwlffordd yn unig.
 • Anfonwch e-bost at eich canolfan hamdden leol os nad ydych am ddychwelyd i'r gwersi neu os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill.

 

Gwybodaeth am dalu

Ceir nifer o opsiynau ar gyfer sut i dalu am wersi nofio:

 

Opsiynau Aelodaeth

Y ffordd symlaf i dalu am eich gwersi nofio yw gydag aelodaeth. Mae gwersi nofio wedi'u cynnwys yn ein Aelodaeth Bolt-On Gwers Nofio Iau a Theulu. Y buddion sydd ag aelodaeth yw:

 • Gallwch rannu'r gost o fynychu gwersi nofio trwy dalu gan ddefnyddio debyd uniongyrchol misol.
 • Bydd eich lle yn y gwersi yn cael ei gadw a'i dalu'n awtomatig a'r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cadarnhau y bydd eich plentyn yn bresennol.
 • Mae aelodaeth iau hefyd yn cynnwys mynediad at weithgareddau iau, sesiynau nofio cyhoeddus, gostyngiadau ar gyfer partïon, a chynlluniau gwyliau!
 • Gwybodaeth aelodaeth

Talu fesul tymor

Hefyd, cewch yr opsiwn o dalu am dymor o wersi nofio ar-lein, dros y ffôn, neu yn y ganolfan trwy gerdyn.

Os oes gennych blentyn sydd wedi bod yn mynychu gwersi nofio, y ffordd symlaf a mwyaf effeithlon o dalu am wersi nofio yw ar-lein. 

Anfonir yr e-byst talu ar 04.04.2022 ac eto ar 06.04.2022 i nofwyr Canolfannau Hamdden Crymych, Dinbych-y-Pysgod, Aberdaugleddau, Penfro a Abergwaun. 

Anfonir yr e-byst talu ar 28.03.2022 ac eto ar 30.03.2022 i nofwyr Canolfannau Hamdden Hwlffordd yn unig.

Cliciwch ar y ddolen yn yr e-bost i dalu am y gwersi. Wedyn, cliciwch 'Fy Masged' a bydd y ddolen honno'n eich arwain at fanylion archebu eich plentyn a'r taliad â cherdyn.

Byddwch yn derbyn e-bost ar gyfer pob un plentyn sydd wedi'i gofrestru am wersi nofio gyda dolen unigol ym mhob un.

Os nad ydych yn derbyn e-bost erbyn 06.04.2022, ffoniwch eich canolfan hamdden leol i dalu.