Os oes gennych nofiwr sydd eisiau mynychu gwersi nofio yng Nghanolfannau Hamdden Penfro, Dinbych-y-Pysgod, Aberdaugleddau a Crymych, gwnewch nodyn o'r canlynol: 

Bydd gofyn i bob nofiwr newydd sydd am ymuno a'r ysgol nofio fynychu sesiwn asesu er mwyn sicrhau eu bod yn cael lle yn y dosbarth cywir.

  • Bydd rhaid i chi e-bostio eich canolfan hamdden leol er mwyn gofyn am asesiad.
  • Gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg.
  • Unwaith y bydd eich plentyn yn cael yr asesiad, bydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o’r rhai sydd wedi mynegi diddordeb mewn gwersi nofio.
  • Pan fydd lle ar gael yn y dosbarth cywir, bydd pawb sydd ar y rhestr hon yn derbyn e-bost sy'n cynnig y cyfle iddynt ffonio'r ganolfan i gadw lle a thalu amdano.
  • Ar ôl i'r e-bost gael ei anfon, dyrennir lleoedd ar sail cyntaf i'r felin.

 

Bydd cwrs 11 wythnos o wersi nofio yn dechrau ar 25.04.2022 ac yn rhedeg hyd nes yr wythnos sy'n dechrau ar 11.07.2022

Ni fydd unrhyw wersi yn cael eu cynnal yn ystod gwyliau hanner tymor, sef yr wythnos sy'n dechrau ar 30.05.2022.

 

Gwybodaeth am dalu

Ceir nifer o opsiynau ar gyfer sut i dalu am wersi nofio:

 

Opsiynau Aelodaeth

Y ffordd symlaf i dalu am eich gwersi nofio yw gydag aelodaeth. Mae gwersi nofio wedi'u cynnwys yn ein Aelodaeth Bolt-On Gwers Nofio Iau a Theulu. Y buddion sydd ag aelodaeth yw:

  • Gallwch rannu'r gost o fynychu gwersi nofio trwy dalu gan ddefnyddio debyd uniongyrchol misol.
  • Bydd eich lle yn y gwersi yn cael ei gadw a'i dalu'n awtomatig a'r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cadarnhau y bydd eich plentyn yn bresennol.
  • Mae aelodaeth iau hefyd yn cynnwys mynediad at weithgareddau iau, sesiynau nofio cyhoeddus, gostyngiadau ar gyfer partïon, a chynlluniau gwyliau!
  • Gwybodaeth aelodaeth

Talu fesul tymor

Hefyd, cewch yr opsiwn o dalu am dymor o wersi nofio ar-lein, dros y ffôn, neu yn y ganolfan trwy gerdyn.

 

Talu am eich gwersi

Bydd angen i chi ffonio'ch canolfan hamdden leol i archebu a thalu dros y ffôn.