Dyma ychydig o wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer mynychu gwersi yng Nghanolfan Hamdden Crymych.

Cyn i chi gyrraedd:

 • Byddai'n fuddiol i chi ddod â'ch plentyn i nofio yn ystod sesiwn gyhoeddus cyn ei wers gyntaf, er mwyn ymgyfarwyddo â'r pwll.
 • Bydd gwisgo gwisgoedd ffit agos (nid siorts bwrdd) yn ei gwneud hi'n haws arnofio ac yn creu llai o lusg.
 • Gall eich nofiwr ddod â gogls ond nid ydynt yn hanfodol.
 • Rydym yn annog pob nofiwr i wisgo het nofio.
 • Ymataliwch rhag bwyta am awr cyn nofio.

 

Pan fyddwch yn cyrraedd:

 • Gwnewch eich ffordd i'r ystafelloedd newid a chael eich plentyn i newid. 
 • I unrhyw nofwyr sy'n 8 oed neu’n hŷn, bydd angen i fechgyn newid yn yr ystafelloedd newid i ddynion, a merched yn yr ystafelloedd newid i fenywod. 
 • Defnyddiwch y loceri a ddarperir i storio unrhyw eiddo. Peidiwch â gadael unrhyw ddillad yn y ciwbiclau newid.
 • Dod â'ch plentyn at giât yr ystafell newid i’w gasglu gan ei athro nofio.

 

Yn ystod y wers:

 • Mae'r oriel wylio ar agor i wylwyr.
 • Os yw eich plentyn yn 8 oed neu’n iau, rhaid i’r oedolyn cyfrifol aros yn yr adeilad drwy'r amser.
 • Helpwch eich plentyn i gael y gorau o'i wers drwy ganiatáu iddo ganolbwyntio’n llawn ar yr athro. Gall cyfarwyddiadau ychwanegol yn dod o’r oriel wylio dynnu sylw nofwyr.
 • Mwynhewch y profiad o weld eich plentyn yn dysgu sgiliau newydd wrth gael hwyl. Mae plant yn dysgu drwy chwarae a byddan nhw'n atgyfnerthu sgiliau yn gynt.

 

Wedi'r wers:

 • Ar ddiwedd y wers, dychwelwch i'r ystafelloedd newid. Bydd yr athro nofio yn dod â'r nofwyr at fynedfa'r ystafell newid ac yn sicrhau bod yna drosglwyddiad diogel.
 • Newidiwch eich plentyn a gwnewch eich ffordd adref.
 • Os yw hi'n oer y tu allan, cofiwch lapio'n gynnes ar gyfer y daith adref.