Yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd, dyma fydd eich taith gwersi nofio:

Gwersi yn y pwll amrywiol: 

 • Ewch i mewn drwy'r brif fynedfa.
 • Sganiwch y plant drwy'r rhwystrau (sicrhewch fod gennych eich cerdyn ym mhob sesiwn)
 • Ewch i ystafelloedd newid y Pentref a defnyddiwch giwbicl i newid eich plentyn.
 • Bydd angen i chi adael eich plentyn wrth y drysau dwbl gyda'r hyfforddwr.
 • Ewch yn ôl drwy'r gatiau, heibio'r dderbynfa ac i fyny'r grisiau i'r oriel wylio.

 

 • I gasglu eich plentyn, ewch yn ôl i ystafell newid y Pentref wrth y drysau dwbl.
 • Newidiwch eich plentyn mewn ciwbicl.
 • Gadewch y pentref a gadael drwy ddrysau'r brif dderbynfa.

 

Gwersi pwll bach:  

 • Ewch i mewn drwy'r brif fynedfa.
 • Sganiwch y plant drwy'r rhwystrau.
 • Ewch i ystafelloedd newid y Pentref a defnyddiwch giwbicl i newid eich plentyn.
 • Bydd angen i chi adael eich plentyn wrth ddrws mynedfa'r pwll bach gyda hyfforddwr.
 • Ewch yn ôl drwy'r gatiau, heibio'r dderbynfa ac i fyny'r grisiau i'r oriel wylio.
 • I gasglu eich plentyn, ewch yn ôl i ystafell newid y Pentref ac aros wrth ddrws y pwll bach.
 • Newidiwch eich plentyn mewn ciwbicl.
 • Gadewch y Pentref a gadael drwy ddrysau'r brif dderbynfa.