Diolch am ddewis gwersi nofio yng Nghanolfan Hamdden Penfro. Dyma wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â’n gwersi.

 

• Mae dosbarthiadau o Sblash 1 i don 3 yn para am 30 munud; mae tonnau 4 i 7 yn 40 munud o hyd.

• Rydym yn darparu blychau, yn yr ystafelloedd newid i storio eich eiddo. (mae eitemau'n cael eu gadael ar eich menter eich hun).

• Dylai bechgyn wyth oed a throsodd newid yn ystafell newid y dynion a merched wyth oed a throsodd yn ystafell newid y merched.

Plant dan 8 oed.

Rhaid i oedolion cyfrifol am blant o dan wyth oed aros o fewn yr adeilad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn aros gyda'ch plentyn nes bydd eu hathro yn eu casglu a byddwch yn barod i'w casglu ar ddiwedd y wers. Gweler y polisi derbyn am fanylion llawn.

• Anogir pob plentyn i wisgo hetiau a chael cawod cyn nofio.

• Efallai na fydd eich plentyn yn cael mynychu'r wers os yw'n cyrraedd pum munud ar ôl amser dechrau'r wers.

• Mae modd gwylio yn yr Ystafell Dutton ac ar bwys y lifft. Nid oes modd gwylio o ochr y pwll.

• Bydd gwersi nofio yn cael eu haddysgu yn bennaf o ochr y pwll.

• Mae angen i blant Sblash 1 i 4 wisgo cymhorthion hynofedd sefydlog addas. Ein dewis ni yw iddynt ddefnyddio disgiau braich, sydd ar gael i'w prynu yn y canolfan, ond gellir defnyddio bandiau braich a siwmperi pwdl hefyd.

• Os bydd y pwll yn cau, byddwn yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â'n cwsmeriaid cyn gynted â phosibl. Sicrhewch eich bod yn ein dilyn ar Facebook.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.