Nosweithiau Ieuenctid (yn cynnwys byr bryd)

Mae ein Nosweithiau Ieuenctid yn caniatáu i'ch plant roi cynnig ar amrywiaeth o wahanol weithgareddau*. Nid oes strwythur penodol, ond mae staff wrth law i helpu a goruchwylio.  

 

Gallant roi cynnig ar ein hystod o offer yn y gampfa, plymio yn ein pyllau nofio, chwarae gyda'r offer pwmpiadwy yn y pwll neu gymryd rhan yn un o'n dosbarthiadau. Nhw sy'n dewis!  

 

Yn cynnwys byr bryd

 

Lleoedd cyfyngedig - Nid yw archebu lle yn hanfodol ar gyfer ein gweithgareddau ond byddwch yn ymwybodol bod lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

 

*Gall gweithgareddau amrywio mewn gwahanol ganolfannau hamdden

 

- AM DDIM

- sesiwn 2.5 awr

- plant 11-16 oed

 

Sut i gadw lle:

Byddwn yn agor lleoedd ar gyfer cadw lle ymlaen llaw ar gyfer ein gweithgareddau ond peidiwch â phoeni, bydd lleoedd ar y diwrnod*

*Ar y diwrnod byddwch yn cadw lle ar sail y cyntaf i'r felin

 

Gwiriwch isod am wybodaeth benodol am y ganolfan

 

 

Gwybodaeth am y ganolfan:

 

Abergwaun:

Bydd gweithgareddau chwaraeon yn y Neuadd Chwaraeon, yn lle sesiynau blasu Dosbarth Ymarfer Corff Grŵp.

 

Enw CanolfanDyddiad ac amser y sesiwn
CrymychNid yw'r sesiwn hon yn digwydd yn y ganolfan hon
AbergwaunDydd Sadwrn Chwefror 17eg 6yp - 8.30yp
TyddewiNid yw'r sesiwn hon yn digwydd yn y ganolfan hon
HwlfforddDydd Sadwrn Chwefror 17eg 6yp-8:30yp
AberdaugleddauDydd Sadwrn Chwefror 10 6yp-8:30yp
PenfroDydd Sadwrn Chwefror 17eg 6yp - 8.30yp
Dinbych-y-pysgodDNid yw'r sesiwn hon yn digwydd yn y ganolfan hon