Pobl ifanc a'r Gwyliau Ysgol

Gwyliau gyda Hamdden Sir Benfro

Dyma eich siop un stop ar gyfer popeth sydd gennym ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol.

Bydd unrhyw weithgareddau tymhorol yn cael eu harddangos yma

Gweithgareddau Hanner Tymor

Cynhelir y gweithgareddau hyn ym mhob un o'n safleoedd ledled y sir.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'ch canolfan hamdden agosaf.

Archebwch eich sesiwn ar-lein, drwy ffonio’r ganolfan neu ddefnyddio ap Pembs Leisure.

Lawrlwythwch y app

Cliciwch isod i lawrlwytho'r ap a chyrchu ein gwasanaethau Digidol gartref