> blue background question mark and wallet

Archebu Gweithgareddau Cymunedol

Proses Archebu:

I archebu gweithgareddau cymunedol gydag Heini am Oes, bydd angen i chi fynd i'r wefan Mentrau Hamdden ar eich ap Pembs Leisure neu, fel arall, archebu drwy ein gwefan, Hamdden Sir Benfro. 

Archebu trwy ap Pembs Leisure:

Gallwch lawrlwytho ein ap Pembs Leisure yma – nodwch fod yn rhaid i chi fod yn ddefnyddiwr cofrestredig ar ein system i archebu sesiynau trwy ein ap. Os nad ydych wedi cofrestru, gallwch gofrestru yn rhad ac am ddim yma. Bydd hefyd angen y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru gyda ni a'ch PIN. Gallwch wneud cais am eich PIN yma

 1. Agorwch yr ap a chwiliwch am y wefan ‘MentrauHamdden’. Ar ôl ei dewis, bydd yr hafan yn agor. 
 2. Yma gallwch nawr ddewis y logo Heini am Oes i symud ymlaen. Yna bydd pedwar opsiwn:
 3. Cydweithrediadau Cymunedol
 4. Gweithgareddau Dros Dro 
 5. Grwpiau Cymdeithasol 
 6. Dywedwch fwy wrthyf 
 7. Dewiswch y pennawd perthnasol sy'n ymwneud â'r gweithgaredd yr ydych am ei archebu. Bydd hyn yn dod â chi at y rhestr archebu. 
 8. Dewiswch y sesiwn yr hoffech ei harchebu o'r rhestr. Bydd gwybodaeth lawn am y gweithgaredd yn ymddangos. *Sylwer bod gan rai sesiynau bolisi archebu saith diwrnod ac felly ni fyddant yn ymddangos tan saith diwrnod cyn hynny. 

Archebu trwy wefan Hamdden Sir Benfro:

Gallwch archebu trwy ein gwefan yma – nodwch fod yn rhaid i chi fod yn ddefnyddiwr cofrestredig ar ein system i archebu sesiynau trwy ein gwefan. Os nad ydych wedi cofrestru, gallwch gofrestru yn rhad ac am ddim yma. Bydd angen y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru gyda ni a'ch PIN. Gallwch wneud cais am eich PIN yma.

 1. Mewngofnodwch yma
 2. Y tro cyntaf – dewiswch eich hoff wefan fel Mentrau Hamdden
 3. Wedi mewngofnodi o'r blaen – dewiswch wefan Mentrau Hamdden o'r tab ‘beth sy’n digwydd yn’.
 4. Gan ddefnyddio'r swyddogaethau chwilio, dewch o hyd i'r gweithgaredd dymunol yr hoffech ei archebu. 
 5. Dewiswch ‘archebu’
 6. Cadarnhewch fod y gweithgaredd yn gywir a dewiswch ‘archebu’ eto. 
 7. Mae eich archeb bellach wedi'i chadarnhau a byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost. 

Canslo trwy wefan Hamdden Sir Benfro:

I ganslo sesiwn, rhaid i chi fewngofnodi i'ch cyfrif. 

 1. Mewngofnodwch yma
 2. Dewiswch ‘rheoli archebion’
 3. O'r rhestr o archebion, dewiswch yr eicon ‘bin’ ar yr ochr dde i ganslo
 4. Cadarnhewch fod y manylion yn gywir ar gyfer y sesiwn yr ydych am ei chanslo a dewiswch ‘cadarnhau’. 

*Sylwer, os na ellir dewis yr eicon ‘bin’ yna mae'r archeb wedi disgyn i'r ffenestr canslo hwyr (4 awr ymlaen llaw). Os ydych yn dal yn dymuno canslo, gallwch gysylltu â'ch cyfleuster Hamdden Sir Benfro agosaf dros y ffôn, trwy e-bost neu wyneb yn wyneb. Bydd ffi canslo hwyr yn berthnasol ar gyfer amgylchiadau nad ydynt yn cael eu hystyried yn eithafol.

 

CYDWEITHREDIAD
CYMUNEDOL

Lawrlwythwch y app

Cliciwch isod i lawrlwytho'r ap a chyrchu ein gwasanaethau Digidol gartref