> cog with question mark in the middle

Dechreuwch Arni Heddiw!

Rhaglen Gwirio Iechyd Personol

Mae ein menter yn cynnig rhaglen gwirio iechyd gynhwysfawr. Dyma beth allwch chi ei ddisgwyl:

  • Asesiadau Iechyd Unigol: Mae pob gweithiwr/unigolyn yn derbyn asesiad iechyd personol yn seiliedig ar ganlyniadau’r Monitor Cyfansoddiad Corff. Mae'r asesiadau hyn yn gweithredu fel map ffordd i wella iechyd a lles.
  • Ymgynghoriadau Iechyd: Bydd ein tîm o weithwyr iechyd proffesiynol ardystiedig yn darparu ymgynghoriadau unigol i drafod canlyniadau asesu, ateb cwestiynau, a datblygu cynlluniau gwella iechyd personol. Mae'r ymgynghoriadau hyn yn eu grymuso i gymryd rheolaeth o'u lles.
  • Ymgysylltu â chydweithiwr: Credwn fod amgylchedd gwaith cefnogol yn hanfodol ar gyfer llwyddiant. Mae ein rhaglen yn meithrin ymgysylltiad trwy hyrwyddo ymdeimlad o nodau cymunedol a lles a rennir ymhlith cydweithwyr. Mae hyn yn arwain at weithlu hapusach, iachach a mwy cynhyrchiol.

 

Manteision ein Menter Lles

  • Gwell Iechyd Gweithwyr: Trwy fynd i'r afael ag anghenion iechyd unigol, mae ein menter yn hyrwyddo lles cyffredinol
  • Ymgysylltiad Gwell â Gweithwyr: Mae gweithlu iachach yn weithlu mwy ymgysylltiol. Mae ein rhaglen yn meithrin ymdeimlad o gyfeillgarwch ymhlith cydweithwyr, gan arwain at ddeinameg a morâl tîm gwell.
  • Gofal Iechyd Ataliol: Mae nodi problemau iechyd yn gynnar yn caniatáu ymyriadau amserol, lleihau costau gofal iechyd hirdymor a gwella ansawdd eich bywyd.
  • Gostyngiad ar aelodaeth Hamdden: £10 yr awr yn unig am y tri mis cyntaf.

 

Dechreuwch Arni Heddiw!

Buddsoddwch yn nyfodol lles eich gweithlu a gwyliwch eich sefydliad yn ffynnu. Cysylltwch â ni heddiw i ddysgu mwy am ein Monitor Cyfansoddiad Corff datblygedig a sut y gall ein rhaglen gwirio iechyd cynhwysfawr drawsnewid eich gweithle yn amgylchedd iachach a mwy ymgysylltiol. Gyda'n gilydd, gallwn greu gweithlu gwell ac iachach ar gyfer dyfodol mwy disglair.

E-bostiwch ni am fwy o wybodaeth ac i drefnu ymgynghoriad.