> graffig glas o bobl gyda swigen siarad

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi

Ymunwch â'n Grŵp Fforwm Defnyddwyr Canolfannau Hamdden a Helpwch i Siapio Dyfodol Ein Cyfleusterau!

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi lansiad ein Grŵp Fforwm Defnyddwyr Canolfannau Hamdden newydd! Mae hwn yn gyfle unigryw i'n haelodau gwerthfawr roi adborth ar ein darpariaeth gwasanaeth a helpu i lunio dyfodol ein cyfleusterau.

Rydym yn chwilio am gyfranogwyr sydd â diddordeb mewn rhoi adborth ar y meysydd canlynol:

• Oriau agor: A yw ein horiau agor yn gyfleus i chi? Ydych chi'n meddwl y dylem ymestyn neu leihau ein horiau agor?

• Rhaglennu: A ydych yn fodlon â'r amrywiaeth o weithgareddau a gynigiwn? Oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau neu ddosbarthiadau newydd?

• Archebu: A yw ein system archebu yn hawdd ei defnyddio? A oes unrhyw welliannau y gallwn eu gwneud i'r broses archebu?

• Cyfleusterau: A ydych yn hapus gyda chyflwr ein cyfleusterau? Ydych chi'n meddwl y dylem fuddsoddi mewn offer newydd neu uwchraddio cyfleusterau presennol?

• Datblygiadau yn y dyfodol: Beth hoffech chi ei weld yn y dyfodol? Oes gennych chi unrhyw syniadau am wasanaethau neu gyfleusterau newydd?

Fel aelod o’n Grŵp Fforwm Defnyddwyr Canolfannau Hamdden, cewch gyfle i rannu eich barn a’ch syniadau gyda ni, a’n helpu i wella ein darpariaeth gwasanaeth. Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth ac yn edrych ymlaen at glywed gennych

I ymuno â’n Grŵp Fforwm Defnyddwyr Canolfannau Hamdden, cofrestrwch gyda ni yn y dderbynfa neu drwy:

[javascript protected email address]

( Nodwch y ganolfan o'ch dewis wrth anfon e - bost )