Mae Les Mills On Demand yn dod!

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi lansiad Les Mills On Demand, sydd ar ddod trwy ein ap. Ychwanegiad newydd cyffrous i'n cynigion aelodaeth sydd wedi'i gynllunio i wella eich taith ffitrwydd. 

Bydd y gwasanaeth newydd hwn ar gael trwy ein ap ddydd Gwener 31 Mai. 

 

Beth yw Les Mills On Demand?

 

Gwasanaeth ffitrwydd digidol sy'n darparu mynediad i lyfrgell helaeth o ymarferion, gan gynnwys hyfforddiant egnïol iawn â seibiannau (HIIT), ioga, hyfforddiant cryfder, ymarferion cardiofasgwlaidd, a mwy yw Les Mills On Demand. 

P'un a ydych gartref, yn teithio, neu'n methu â chyrraedd ein canolfannau, mae Les Mills On Demand yn sicrhau y gallwch gadw'n heini a chynnal eich trefn ffitrwydd unrhyw bryd, unrhyw le.

 

Manteision i aelodau Actif

 

Ar gyfer ein cwsmeriaid sydd ag aelodaeth Actif, bydd Les Mills On Demand ar gael heb unrhyw gost ychwanegol. Mae hynny'n gywir – fel rhan o'ch aelodaeth bresennol, byddwch yn cael mynediad diderfyn i'r holl ymarferion sydd gan y gwasanaeth newydd hwn i'w cynnig. 

Ein ffordd ni o ddweud diolch am eich ymrwymiad parhaus i'ch iechyd a'ch ffitrwydd.

 

Dim aelodaeth Actif gennych ar hyn o bryd? Dim problem!

 

Os nad ydych yn aelod gweithredol ar hyn o bryd, gallwch barhau i fwynhau buddion Les Mills On Demand am ddim ond £5.00 y mis. 

Mae'r opsiwn fforddiadwy hwn yn caniatáu ichi brofi'r un sesiynau ymarfer corff o ansawdd uchel a'r un hyblygrwydd, gan eich helpu i gadw'n heini ac yn llawn cymhelliant ni waeth ble rydych chi.

Gellir prynu hwn ar-lein. Cliciwch yma i gychwyn arni.

 

Pam dewis Les Mills On Demand?

 

Amrywiaeth: Dewiswch o ystod eang o ymarferion i gadw'ch trefn yn gyffrous ac yn effeithiol.

Cyfleustra: Cyrchwch eich hoff sesiynau ymarfer o'ch dyfais symudol, unrhyw bryd.

Cost-effeithiol: Mae cwsmeriaid presennol sydd ag aelodaeth Actif yn ei gael am ddim, a gall y rhai nad ydynt yn aelodau ymuno am ffi fisol (£5.00).