Nofio am Ddim i 19 oed ac iau

Rydym yn cynnig sesiynau ar draws y Sir gyda chymhorthdal gan Lywodraeth Cymru i helpu i sicrhau bod nofio yn hygyrch i bawb. Ar gyfer plant 19 oed ac iau yn ein 6 phwll rydym yn cynnig:

 

1 sesiwn Nofio am Ddim* bob penwythnos ym mhob un o Byllau Nofio Hamdden Sir Benfro (gweler isod am fanylion)

Tocyn Nofio 12 mis am £27

 

*er mwyn bod yn gymwys i nofio am ddim rhaid i bob unigolyn gofrestru gyda Hamdden Sir Benfro (telerau ac amodau yn berthnasol)

 

Canolfan Hamdden Hwlffordd - Dydd Sul 9:00yb - 10:00yb

Canolfan Hamdden Crymych - Dydd Sadwrn 11:00yb - 12:00yp

Canolfan Hamdden Abergwaun - Dydd Sadwrn 2:00yp - 3:00yp

Canolfan Hamdden Penfro - Dydd Sadwrn 12:00yp - 1:00yp

Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod - Dydd Sul 11:15yb- 12:15yb

Canolfan Hamdden Aberdaugleddau - Dydd Sadwrn 11:30yb - 1:00yp

Darpariaeth Gwyliau'r Haf

Yn ystod gwyliau'r haf mae gennym 2 sesiwn nofio ychwanegol am ddim ym mhob un o'n pyllau. Bydd ein sesiynau nofio am ddim ar ddydd Sadwrn yn parhau.

 

Gallwch hefyd nofio trwy gydol y flwyddyn am ddim os ydych chi'n prynu ein Tocyn Nofio Blynyddol Iau!

 

Beth sydd ymlaen yn fy nghanolfan?

 

Crymych

Podiau Anghenion Dysgu Ychwanegol ADY - Dydd Mawrth 4.00yp - 4.45yp

Ar gyfer teuluoedd gyda phlant ag anghenion ychwanegol. Sesiwn pwll tawel braf gyda chwarter y pwll i chi'ch hun.

Nofio Teulu - Dydd Iau 4.00yp - 5.00yp

Sesiwn pwll pen bas strwythuredig gyda pholisi mynediad hamddenol. Cyfeiriwch at ein polisi mynediad am ragor o wybodaeth.

 

Abergwaun

Nofio Teulu - Dydd Mawrth 3.45yp - 4.45yp

Sesiwn strwythuredig gyda pholisi mynediad hamddenol. Cyfeiriwch at y polisi mynediad am ragor o wybodaeth.

Podiau Anghenion Dysgu Ychwanegol ADY - Dydd Iau 4.00yp - 4.45yp

Ar gyfer teuluoedd gyda phlant ag anghenion ychwanegol. Sesiwn pwll tawel braf gyda chwarter y pwll i chi'ch hun.

 

Hwlffordd

Sesiwn Hwyl strwythuredig i'r rhai sy'n cael prydau ysgol AM DDIM - dydd Mawrth 10.40yb-11.40yb

Sesiwn strwythuredig wedi'i thargedu at y rhai sydd â hawl i brydau ysgol am ddim. Dewch draw i fwynhau. Ar gyfer plant Blynyddoedd 3-6 yn yr ysgol.

Nofio Teulu - Dydd Iau 12.00yp - 1.00yp

Sesiwn strwythuredig gyda pholisi mynediad hamddenol. Cyfeiriwch at y polisi mynediad am ragor o wybodaeth.

 

Aberdaugleddau

Nofio Teulu - Dydd Mercher 11.15yb - 12.15yp

Sesiwn strwythuredig gyda pholisi mynediad hamddenol. Cyfeiriwch at y polisi mynediad am ragor o wybodaeth.

Nofio Hwyl i'r Arddegau - Dydd Iau 2.45yp - 3.45yp

Ar y cyd â’n ffrindiau yn 'Milford Youth Matters', rydym yn cynnal Nofio Hwyl drwy gydol gwyliau’r haf. Dewch i roi cynnig ar polo dŵr, chwarae ar y fflotiau a llawer mwy bob wythnos.

 

Penfro

Nofio Cyhoeddus - Dydd Llun 1.30yp - 2.30yp

Am ddim i bawb yn eu harddegau ac iau sydd wedi cofrestru.

Nofio Teulu - Dydd Gwener 1.30yp tan 2.30yp

Sesiwn strwythuredig gyda pholisi mynediad hamddenol. Cyfeiriwch at y polisi mynediad am ragor o wybodaeth.

 

Dinbych-y-pysgod

Nofio Cyhoeddus - Dydd Mawrth 1.30yp - 2.30yp

Am ddim i bawb yn eu harddegau ac iau sydd wedi cofrestru.

Nofio Teulu - Dydd Iau 1.30yp tan 2.30yp

Sesiwn strwythuredig gyda pholisi mynediad hamddenol. Cyfeiriwch at y polisi mynediad am ragor o wybodaeth.

 

 

 

Polisi Mynediad

Gweld y polisi

Iau

Tocyn Nofio

Ar gyfer 3 i 16 oed
£27.00
Yn ddilys am flwyddyn