Nofio am Ddim i 19 oed ac iau

Rydym yn cynnig sesiynau ar draws y Sir gyda chymhorthdal gan Lywodraeth Cymru i helpu i sicrhau bod nofio yn hygyrch i bawb. Ar gyfer plant 19 oed ac iau yn ein 6 phwll rydym yn cynnig:

 

1 sesiwn Nofio am Ddim* bob penwythnos ym mhob un o Byllau Nofio Hamdden Sir Benfro (gweler isod am fanylion)

Tocyn Nofio 12 mis am £35

 

*er mwyn bod yn gymwys i nofio am ddim rhaid i bob unigolyn gofrestru gyda Hamdden Sir Benfro (telerau ac amodau yn berthnasol)

 

Canolfan Hamdden Hwlffordd - Dydd Sul 9:00yb - 10:00yb

Canolfan Hamdden Crymych - Dydd Sadwrn 11:00yb - 12:00yp

Canolfan Hamdden Abergwaun - Dydd Sadwrn 2:00yp - 3:00yp

Canolfan Hamdden Penfro - Dydd Sul 12:00yp - 1:00yp

Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod - Dydd Sul 12:00yp- 1:00yp

Canolfan Hamdden Aberdaugleddau - Dydd Sadwrn 11:30yb - 1:00yp

 

Nofio am Ddim Gwyliau'r Haf

Cyfeiriwch at y polisi archebu isod cyn archebu 

CanolfanDiwrnod ac amserSesiwn
Canolfan Hamdden Crymych Dydd Mawrth 2.00pm – 3.00pmNofio i'r teulu
 Dydd Iau 2.00pm – 3.00pmFflotiau a hwyl
Canolfan Hamdden AbergwaunDydd Mawrth 11.00am-12.00pmAmser sblasio
 Dydd Iau 2.15pm – 3.15pmNofio ADY
Canolfan Hamdden HwlfforddDydd Iau 12.30pm – 1.30pmPodiau Nofio ADY
 Dydd Gwener 3.15pm – 4.00pmSesiwn offer pwmpiadwy y Clwb Ieuenctid
Canolfan Hamdden AberdaugleddauDydd Iau 2.45pm - 3.45pmNofio cyhoeddus
Canolfan Hamdden PenfroDydd Mercher 4.00pm – 6.00pmNofio i'r teulu
 Dydd Iau 7.00pm - 8.00pmNofio Cyhoeddus
Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgodDydd Llun 9.00am – 10.00amNofio i'r teulu
 Dydd Gwener 9.00am – 10.00amNofio i'r teulu

 

 

Polisi Mynediad

Gweld y polisi

Iau

Tocyn Nofio

Ar gyfer 3 i 16 oed
£35.00
Yn ddilys am flwyddyn