Gweithgareddau haf rhad ac am ddim

Mae'r Haf o Hwyl, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn ôl!

 

Ymunwch â ni dros wyliau'r haf i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau hwyliog AM DDIM i'ch helpu i gadw'n heini.

 

Byddwn hefyd yn cynnig sesiynau nofio am ddim, a ariennir gan y Fenter Nofio Am Ddim.

 

Edrychwch ar y gweithgareddau y bydd Hamdden Sir Benfro yn eu cynnig dros wyliau'r haf!