Gweithgareddau haf rhad ac am ddim

Mae'r Haf o Hwyl, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn ôl!

 

Ymunwch â ni dros wyliau'r haf i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau hwyliog AM DDIM i'ch helpu i gadw'n heini.

 

Byddwn hefyd yn cynnig sesiynau nofio am ddim, a ariennir gan y Fenter Nofio Am Ddim.

 

Edrychwch ar y gweithgareddau y bydd Hamdden Sir Benfro yn eu cynnig dros wyliau'r haf!

Pobl ifanc a'r Gwyliau Ysgol

Dyma eich siop un stop ar gyfer popeth sydd gennym ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol.

Pobl ifanc a'r Gwyliau Ysgol: Cliciwch yma