Ar ôl llwyddiant ein Nosweithiau Ieuenctid yn ystod y Gaeaf o Les maent yn ôl gyda chlec yr Haf hwn o Hwyl - a'r tro hwn maent mewn mwy o ganolfannau!

Os ydych rhwng 11 ac 16 oed mae hon yn ffordd wych o fwynhau gweithgareddau cyffrous yn eich canolfan hamdden leol gyda'ch ffrindiau.

Ydych chi'n meiddio mynd i'r afael â'n Pwll Theganau?

Rholiwch i fyny gyda'ch ffrindiau i'n Disgo Roller.

Mwynhewch gêm o bêl-droed Zorb. 

dringo'r wal yng nghanolfan hamdden Hwlffordd**

Neu defnyddiwch y gampfa.

 

*Gall gweithgareddau amrywio mewn gwahanol ganolfannau hamdden

**Angen caniatâd rhieni, rhaid llenwi ffurflen a'i llofno

 

Ble a phryd?

Dydd Sadwrn 6:00yh tan 9:00yh

 

Canolfan Hamdden Crymych - 30 Gorffennaf,  20 Awst, 24 Medi

Canolfan Hamdden Abergwaun - 16 Gorffennaf,  13 Awst, 17 Medi

Canolfan Hamdden Hwlffordd -  30 Gorffennaf,  27 Awst, 24 Medi

Canolfan Hamdden Aberdaugleddau - 23 Gorffennaf,  13 Awst, 17 Medi

Canolfan Hamdden Penfro - 30 Gorffennaf,  20 Awst, 1 Hydref

 

Faint?

AM DDIM!