Bydd ein sesiynau gwyliau haf rhad ac am ddim yn cael eu cynnal ym mhob un o’n canolfannau hamdden gan gwmpasu llu o wahanol weithgareddau! O bêl-droed i chwarae blêr ac aml-chwaraeon i frwydrau gwn Nerf, dewch draw i'ch canolfan leol i weld beth sydd ganddynt i'w gynnig.

 

Sut gallaf archebu lle?

Bydd angen archebu pob sesiwn ymlaen llaw.

 

Archebwch eich sesiwn gan ddefnyddio ein Ap Hamdden Penfro neu ar-lein.

 

Gallwch hefyd archebu lle trwy gysylltu â'ch canolfan hamdden leol.

 

BETH SY 'MLAEN YN FY GANOLFAN?

Crymych

Disgo Rholer

Sesiwn i blant a rhieni. Dewch â'r esgidiau sglefrio neu'r llafnau hynny ymlaen neu dewch â sgwter ar gyfer rholyn o amgylch y neuadd gyda rhai o'ch hoff alawon yn chwarae!

Dewch â'ch esgidiau sglefrio neu sgwter eich hun.

Pryd?

Dydd Mawrth 4:00pm-5:30pm

Hwlffordd

Dewch draw i fwynhau ychydig o hwyl anniben, celf a chrefft a hwyl castell neidio!

Mae pob un wedi'i anelu at eich rhai bach a chithau i fwynhau amser gyda'ch gilydd.

 

Pryd:

Dydd Mawrth a Dydd Iau 1.00pm-2.30pm


 

 

 

Abergwaun

Penfro

Dinbych y Pysgod

Aberdaugleddau

 

 

 

Pryd?

Dydd Mercher - 10.30yb - 12yp i 2-7 oed

Dydd Gwener - 2.30yb - 4yp i 8-11 oed