Ar ôl cwblhau Cyw efydd, aur ac arian gallwch symud ymlaen i wobrau Para’n Fyw ac Achub, sy’n datblygu sgiliau achub presennol a chyflwyno sgiliau newydd. Mae hyn i bawb hyd at 16 oed – ac mae’n ffordd wych o aros yn ffit ac iach a pharatoi ar gyfer dod yn achubwr cwbl gymwysedig ar ôl cyrraedd 16 oed!