Mae fframwaith Sblash yn annog darganfyddiad fwyfwy annibynnol a than arweiniad plentyn ifanc o’r amgylchedd dyfrol i ddatblygu hyder yn y dŵr, gan anelu’n benodol at blant 3 oed a hŷn. 

Caiff ein dosbarthiadau Sblash eu cyflwyno gydag athro neu athrawes yn y dŵr yn dysgu hyd at 4 o blant. Mae 6 lefel dilyniant yn Sblash, gyda sgiliau dyfrol yn datblygu’n raddol drwy gydol pob lefel, gyda’r plant yn fwyfwy annibynnol yn y dŵr. Bydd plant yn dysgu trwy ddarganfod yr amgylchedd dyfrol dan arweiniad i ddatblygu hyder yn y dŵr.

 

 

Sblash 1 

Amcanion

1. Y plentyn yn ddiogel tra yn y dŵr ac wrth fynd i mewn ac allan o’r pwll

2 .Y plentyn yn datblygu ei hyder yn y dŵr

3. Y plentyn yn datblygu sgiliau hyfedredd corfforol a sgiliau penodol i’r dŵr sef hynofedd, anadlu dyfrol, lliflinio, troi a chyfeiriadedd.

4. Y plentyn yn dysgu sgiliau nofio cynnar sy’n caniatáu iddynt symud yn y dŵr gyda’r breichiau a’r coesau.

 

Sblash 2

Amcanion

1. Y plentyn yn datblygu gallu i gicio drwy’r dŵr ar y bol a’r cefn

2. Y plentyn yn datblygu mwy o sgiliau nofio cynnar sy’n galluogi’r plentyn i symud yn y dŵr gyda’r breichiau a’r coesau.

3. Y plentyn yn dod yn fwy annibynnol yn y dŵr

4. Y plentyn yn datblygu mwy o hyfedredd corfforol a sgiliau penodol i’r dŵr

 

Sblash 3

Amcanion

1. Y plentyn yn mynd i’r dŵr yn ddiogel yn annibynnol

2.. Y plentyn yn gallu cicio yn bellach ar y bol ac ar y cefn

3. Gall y plentyn roi ei wyneb yn y dŵr yn hyderus

4. Y plentyn yn datblygu sgiliau lliflinio ar ei fol ac ar ei gefn

 

Sblash 4

Amcanion

1. Gall y plentyn fynd i mewn ac allan o’r dŵr yn annibynnol

2. Gall y plentyn gicio drwy symud y ddwy goes gyda’i gilydd ac ar wahân

3. Gall y plentyn symud drwy’r dŵr ar ei fol ac ar ei gefn

4. Gall y plentyn anadlu’n rhythmig

 

Sblash 5

Amcanion

1. Gall y plentyn neidio i’r dŵr

2. Gall y plentyn symud drwy’r dŵr gan symud y breichiau/coesau gyda’i gilydd a bob yn ail gyda chymhorthion nofio

3. Gall y plentyn fynd o dan y dŵr yn gyfan gwbl

4. Gall y plentyn wneud troad hydredol cyflawn yn y dŵr

 

Sblash 6

Amcanion

1. Mae’r plentyn yn hyderus yn y dŵr heb oedolyn

2. Mae techneg arnofio, llithro ac anadlu’r plentyn yn gwella

3. Gall y plentyn badlo drwy’r dŵr gyda symudiadau bob yn ail a gyda’i gilydd

4. Gall y plentyn roi ei wyneb i gyd yn y dŵr heb gogls