Mae Swigod yn darparu cyflwyniad i’r amgylchedd dyfrol gyda chymorth llawn ar gyfer babanod a phlant ifanc gydag oedolion.

 

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer Gwers Nofio Swigod

Dyma ychydig o gyngor a fydd yn eich helpu i gael y profiad gorau posibl wrth fynychu eich gwers nofio Swigod

1. Dewch â thywel sbâr i'ch babi. Gallwch ddefnyddio un i'w osod arno wrth newid i helpu i'w cadw'n gynnes ac yna cael tywel sych i'w helpu i sychu.

2. Defnyddiwch gewyn nofio neoprene a allwch ailddefnyddio, dros ben cewyn nofio tafladwy. Rydym yn gweithredu polisi cewyn dwbl i helpu i gadw ein pyllau yn lân.

3. Gall gwisg neoprene helpu i gadw'ch babi yn gynnes yn ystod ei wers.

4. Canwch y caneuon y rydyn ni'n eu canu a defnyddiwch y cyngor rydyn ni'n ei roi yn ystod y gwersi a'u rhoi ar waith yn eich arferion amser bath, bydd ailadrodd sgiliau yn helpu'ch babi i ddatblygu.

5. Gwenwch a mwynhewch fod yn y dŵr! Bydd eich babi yn cymryd ciwiau wrthoch chi. Os ydych chi'n mwynhau'r dŵr bydd yn helpu nhw i deimlo'n ddiogel a mwynhau'r dŵr hefyd.

 

camau swigod

Mae 4 lefel dilyniant yn Swigod, gyda sgiliau dyfrol yn datblygu’n raddol drwy gydol pob lefel. Caiff oedolion cyfrifol eu dysgu sut i gefnogi a chynnal y plant trwy gemau, caneuon a gweithgareddau ar themâu difyr. Mae tystysgrif i’w chael am gwblhau pob lefel yn llwyddiannus.

 

Siwgod 1

Ar gyfer oedolion sy'n mynd gyda babi neu blentyn hŷn os mai dyma eu profiad cyntaf yn y dŵr, ar gyfer cyflwyniad i'r amgylchedd dyfrol â chefnogaeth lawn. 

Nodau 

1. Mae'r oedolyn a'r plentyn yn ddiogel tra yn y dŵr, ac wrth fynd i mewn ac allan o'r pwll 

2. Mae'r oedolyn a'r plentyn yn datblygu hyder yn y dŵr 

3. Mae'r oedolyn yn dysgu nifer o dechnegau 

4. Mae'r oedolyn yn annog y plentyn i symud i mewn ac trwy'r dŵr Swigod'

 

Swigod 2

Ar gyfer oedolion sy'n mynd gyda babi neu blentyn bach i gael cyflwyniad wedi'i gefnogi'n llawn i'r amgylchedd dyfrol 

Nodau 

1. Mae oedolyn yn helpu'r plentyn i fynd i mewn ac allan o'r pwll mewn gwahanol ffyrdd 

2. Oedolyn a phlentyn i wella eu hyder yn y dŵr 

3. Mae oedolyn yn dysgu bod cefnogaeth gynyddol yn dal sy'n galluogi'r plentyn i symud trwy'r dŵr. 

4. Mae'r plentyn yn dechrau archwilio'r dŵr.

 

Swigod 3

Ar gyfer oedolion sy'n mynd gyda babi neu blentyn bach i gael cyflwyniad wedi'i gefnogi'n llawn i'r amgylchedd dyfrol 

Nodau 

1. Plentyn yn mynd i mewn ac allan o'r pwll gyda chefnogaeth 

2. Mae'r plentyn yn dechrau dysgu sut i symud trwy'r dŵr ar ei flaen a'i gefn 

3. Oedolyn a plentyn yn parhau i wella ei hyder yn y dŵr 

4. Mae'r plentyn yn dechrau gwlychu ei wyneb ei hun yn y dŵr a chwythu swigod

 

Swigod 4

Ar gyfer oedolion sy'n mynd gyda babi neu blentyn bach i gael cyflwyniad wedi'i gefnogi'n llawn i'r amgylchedd dyfrol.

Nodau 

1. Mae'r plentyn yn dysgu sut i arnofio a throi yn y dŵr 

2. Mae'r oedolyn a'r plentyn yn magu mwy o hyder yn y dŵr 

3. Mae'r plentyn yn dechrau dysgu sut i anadlu yn y dŵr 

4. Oedolyn yn dysgu sut i gefnogi eu plentyn i annog nofio