Mae gan Hamdden Sir Benfro gaffis gwych yn eu cyfleusterau.

Mae caffis yn y canolfannau canlynol:

Abergwaun

Hwlffordd

Aberdaugleddau

a Dinbych-y-pysgod

 

Coffi i'ch rhoi chi ar eich ffordd ar ôl ymarfer corff yw'r union beth sydd ei angen.

Gwiriwch y bwydlenni