> pembrokeshire leisure logo with words ymarfer grwp

Dosbarth sy’n llawn egni ac yn gwneud i chi deimlo’n dda, sy’n defnyddio grisiau, pwysau ysgafn a rhythm i losgi calorïau, ffyrfhau cyhyrau, gwella cydbwysedd a chydsymudiad.   Ymarfer i’ch ymennydd yn ogystal â'ch corff!