> Spin Bikes

Mae Hamdden Sir Benfro yn cynnig ymarfer corff grŵp a seiclo grŵp ym mhob un o'n 7 prif safle.

Mae ymarfer corff grŵp yn ffordd wych o gynnal eich ffordd o fyw iach a lles ac mae hefyd yn un o'r ffyrdd gorau i gynnal trefn gan fod gennym dros xxx o ddosbarthiadau ar draws y sir bob wythnos.

Mae'r rhain yn amrywio o ioga effaith isel i Bar a Barbwysau dwyster uchel.

Mae ein dosbarthiadau ar gyfer pawb ac rydym yn annog newydd-ddyfodiaid i roi gwybod i'r Hyfforddwr os nad ydyn nhw wedi rhoi cynnig ar rywbeth o'r blaen.