Bydd yr ymarfer cardio dwysedd uchel hwn yn gwneud i chi chwysu!

Yn seiliedig ar symudiadau bocsio gan ddefnyddio menig bocsio wedi'u pwysoli. Mae’n cynnwys gweithio fel unigolyn ac ychydig o waith partner gyda digon o anogaeth! Trwy gynnwys ambell symudiad cardio, gan ddefnyddio bocs/gris, byddwch chi’n gadael y dosbarth yn llawn endorffinau!