Ffordd unigryw a hwyliog o ymarfer corff gan ddefnyddio esgidiau adlam sydd ar gael i'w llogi. Mae'r dosbarth hwn yn lleihau'r effaith ar gymalau, yn gwella lefelau dycnwch ac egni, ac yn llosgi 25-40% yn fwy o galorïau o’i gymharu ag ymarfer corff rheolaidd.