Amrywiaeth eang o ymarferion corff i dynhau a chryfhau'r corff o'r pen i'r bysedd traed wrth wella eich ffitrwydd cardiofasgwlaidd.