Coesau, Penolau a Boliau

Bwriad y dosbarth yw gwella diffiniad y cyhyrau a cherfio'r coesau, y pen ôl a'r bol i'r siâp rydych chi ei eisiau! Gan ddefnyddio offer neu bwysau eich corff eich hun ar gyfer ymwthio, mae'r ymarferion hyn yn targedu'r rhannau hyn o’r corff yn benodol.