> pembrokeshire leisure logo with words ymarfer grwp

Dosbarth cylched stiwdio effaith isel sy'n defnyddio kettlebells, stepiau ac ymarferion pwysau'r corff yw’r dosbarth Cryfder a Ffyrfhau.

Bydd yr ymarfer hwn i’r corff cyfan yn cael gwared ar fraster, yn cynyddu ffitrwydd cardiofasgwlaidd ac yn ffyrfhau cyhyrau. Mae'r sesiwn hefyd yn cynnwys ymarferion llawr ar gyfer cyhyrau’r abdomen a chryfder craidd.