Cryfhau Cyhyrau’r Abdomen

Mae Cryfhau Cyhyrau’r Abdomen yn ddosbarth ar raddfa fawr sydd wedi'i gynllunio i gryfhau'ch cyhyrau craidd. Bydd ein hyfforddwyr profiadol yn eich harwain trwy amrywiaeth o ymarferion gwahanol ar ddwysedd amrywiol i roi'r ymarfer gorau posibl i gyhyrau eich abdomen!