> pembrokeshire leisure logo with words ymarfer grwp

Dewch i Gadw’n Heini

Cynlluniwyd y dosbarth hwn i annog gweithgaredd er mwyn datblygu amrywiaeth o symudiadau, cael hwyl a chymdeithasu! Yn benodol ar gyfer oedolion sydd ag anabledd dysgu. Amrywiaeth o weithgareddau, chwaraeon a gemau hwyliog.